Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

„Dobrovoľník roka mesta Veľké Kapušany 2019“ - „Nagykapos Város az Év Önkéntese 2019“

XXVII. Velkokapusiansky_jarmok.png


 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK XXVII. VEĽKOKAPUŠIANSKEHO JARMOKU

Aktuálne pridané

copus.png

Oznamujeme občanom, že je vydané najnovšie číslo Copus-u. Dostupné je  v kancelárií prvého kontaktu v budove mestského úradu a v Turistickom informačnom centre.

Értesítjük a polgárokat, hogy megjelent a Copus (Nagykapos Önkormányzatának Hivatalos Lapja) legújabb száma. Ingyenesen kaphatók a Városi Hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a Turisztikai Információs Központban.

Elektronická verzia je k dispozícii nahttps://www.vkapusany.sk/noviny-copus.html
 daždnik.png Skákacia škola pre deti pred TIC

Nájdete nahttps://www.vkapusany.sk/fotogaleria-2019.html


 

„Dobrovoľník roka mesta Veľké Kapušany 2019“ - „Nagykapos Város az Év Önkéntese 2019“Vytlačiť
 

dobrovolnik.jpg

   Mesto Veľké Kapušany (ďalej len „mesto“) na základe uznesenia č. 53/A/1 Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch zo dňa 25.9.2019 schvaľuje vyhlásenie nominácie na cenu „Dobrovoľník roka Mesta Veľké Kapušany 2019“ (ďalej len „dobrovoľník roka“). 

Dobrovoľník roka je ocenenie jednotlivcov, resp. skupiny pracujúcich dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života (rozvoj komunity, kultúra, ochrana životného prostredia, charita, výchova a vzdelávanie, obhajoba záujmov a pod. s cieľom zvýšenia statusu dobrovoľníctva v meste) a pridelenie verejného uznania za nezištnosť dobrovoľníkov.

Ocenenie udelí mesto jeden krát za rok jednej osobe, alebo skupine nominovanej inštitúciou mesta alebo mimovládnou organizáciou pôsobiacou na území mesta.

Návrhy na udelenie ceny sa môžu podávať v písomne alebo v elektronickej forme na zverejnenom tlačive. Návrhy na udelenie ceny môžu zasielať príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom, inštitúcie a registrované mimovládne organizácie pôsobiace v meste v oblasti kultúry, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, charity, výchovy a vzdelávania, obhajoby záujmov znevýhodnených osôb, cirkevné zbory pôsobiace v meste. Neformálne skupiny pôsobiace viac ako 3 mesiace v rôznych oblastiach môžu podávať svoje návrhy prostredníctvom inštitúcií, resp. organizácií pri ktorých táto neformálna skupiny vznikla resp. pôsobí.

Svoje nominácie môžete poslať na adresu:  Mestský úrad, L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany, elektronicky na e-mail: mestsky.urad@vkapusany.sk. Na obálku, resp. do predmetu správy je treba uviesť: „Dobrovoľník roka 2019“.

Uzávierka prijímania nominácií je do 11. novembra 2019.   Nagykapos Város (a továbbiakban csak „város“) a Nagykapos Város Képviselőtestülete 2019.9.25-ei 53/A/1 sz. határozata értelmében meghirdeti a „Nagykapos Város az Év Önkéntese 2019“ (a továbbiakban csak „az év önkéntese“) címet. 

Az év önkéntese cím elismerés egyének, ill. önkéntes csoportok részére, akik tevékenységüket a közösségi élet különböző szféráiban (közösségfejlesztés, kultúra, környezetvédelem, jótékonyság, nevelés és oktatás, érdekvédelem stb.), vagy a köz javára anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek.  

A címet a város évente egyszer ítéli oda városi szervezet vagy intézmény által jelölt, a város területén tevékenykedő egyénnek vagy csoportnak.

A cím odaítéléséről szóló javaslatot írásban vagy elektronikus formában a közzétett nyomtatványon lehet leadni. A cím odaítéléséről javaslatot adhatnak be a város területén működő kulturális-, közösségfejlesztési-, környezetvédelmi-, jótékonysági-, oktatási és nevelési-, hátrányos helyzetűek érdekvédelmét képviselő-, egyházi-, valamint a város által irányított járulékalapú és költségvetési szervezetek, intézmények és nem kormányzati szervezetek. Különböző téren több mint 3 hónapja működő nem formális szervezetek jelöléseiket azon szervezet, ill. intézményen keresztül adhatják le, amelyek mellett/alatt a szervezet létrejött, ill. tevékenységet fejt ki.  Jelöléseiket elküldhetik a következő címre: Városi Hivatal, L.N.T 1., 079 01 Nagykapos, vagy elektronikus úton erre az email-re: mestsky.urad@vkapusany.sk. A borítékra, ill. az üzenet tárgyában kérem feltüntetni „Az Év Önkéntese 2019“

A jelölések fogadásának határideje 2019. november 11.

 


 
 

Pripravili sme pre Vás nový informačný portál virtualnycintorin.sk

i_5820282.png

www.virtualnycintorin.sk

Pripravili sme pre Vás nový informačný portál virtualnycintorin.sk
        

   Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo zn ...viac...

Zverejnené 14.10.2019 -vn-


 

Materská škola P.O. Hviezdoslava oznamuje rodičom

chripka.png

Materská škola P.O. Hviezdoslava oznamuje rodičom,
že v dňoch 10. – 11. októbra 2019 ( t.j. 2 dni) bude so súhlasom zriaďovateľa prevádzka školy pozastavená z dôvodu vysokej chorobnosti detí. ...viac...

Zverejnené 9.10.2019 -vn-
Aktualizované: 14.10.2019 -vn-


 

SNOW FILM FEST Vás pozýva na filmy o absolútnom extréme polárnych expedícií

snow_plakát.png


SNOW FILM FEST Vás pozýva na filmy o absolútnom extréme polárnych expedícií, šokujúcich výkonoch športovcov aj o tom ako prežívajú svoje životy, keď opadne adrenalín a je potrebné sa vyrovnať ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -fp-


 

Őszi háztáji vásárnap és Családi-nap

Oszi_haztaji_vasarnap_es_csaladi_nap.jpgA Nagykapos és Vidéke Társulás és a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 2019. október 12-én, szombaton, 10:00 órától Őszi háztáji vásárnapot és Család ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 -fp-


 

Oznámenie - értesítés

plast.png

Oznamujeme občanom, že dňa 04. 10. 2019 ( v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční zber pet fliaš. Prosíme občanov žijúcich v rodinných domoch, aby do 6:30 vyložili nezaviazané vrecia ...viac...

Zverejnené 3.10.2019 -fp-


 
Položky 1-5 z 175

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka