Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Plán a programy zasadnutí MsZ, uznesenia, zápisnice, hlasovanie, dochádzka

Všetky informácie a dokumenty o zasadaní MsZ za predchádzajúce obdobie nájdete na starom webovom sídle mesta :


Staré webové sídlo mesta Veľké Kapušany


 

Aktuálny rok 2017

Zasadanie zo dňa 29.11.2017

Pozvánka na 21. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

 1.  Otvorenie
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová
 1.  Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
 • predkladajú: predsedovia komisií MsZ
 1.  Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za školský rok 2016/2017
 • predkladá: Ing. Dobos Gejza, Spoločný školský úrad
 1.   Informatívna správa o činnosti stavebného úradu
 • predkladá: Ing. Agnesa Simonová Stavebný úrad Veľké Kapušany
 1.  Návrh na odpis nedobytných pohľadávok za komunálny odpad
 • predkladá: Ing. Gejza Dobos vedúci organizačného odboru
 1.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany o obmedzení alebo zakázaní používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Veľké Kapušany
 • predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Veľké Kapušany na kalendárny rok 2018
 • predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
 1. Rôzne
 2.  Diskusia
 3. Záver.

Hlasovanie a dochádzka poslancov z 21. zasadnutia MsZ

Zápisnica

Závery z 21. zasadnutia MsZ

Plán práce MsZ -na rok 2019

Plán práce MsZ 2019.pdf(188.8 kB)Plán práce MsZ 2019.pdf
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka