Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Akcie v meste

Akcie, najnovšie správy

14.12.2017   15:00

Mestský úrad

Pozvánka na 22. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
4. Konsolidovaná výročná správa mesta Veľké Kapušany za rok 2016
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického a finančného odboru
5. Úprava programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2017
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického a finančného odboru
6. Návrh programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany 2018 - 2020
- Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
- Stanovisko finančnej komisie, predkladá: Ing. Monika Jakabová, predsedníčka finančnej komisie
7. Plán práce Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
8. Plán práce komisií Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018
- predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií MsZ
9. Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2018
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
11. Koncepcia rozvoja informačných systémov Mesta Veľké Kapušany
- predkladá : Ing. František Perhács, Správca Informačných a komunikačných technológií
12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2018-2022
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver.


 

nestanovený - 29.12.2017   08:00

Mesto Veľké Kapušany v centre mesta

Bezplatný prenájom

Mesto Veľké Kapušany ponúka do bezplatného prenájmu drevené predajné stánky nachádzajúce sa pred budovou mestského úradu.

Bližšie informácie dostanete v budove MsÚ, na I. poschodí, č. dverí 10.


 

23.11. - 22.12.2017   14:00

Mesto Veľké Kapušany

Advent v bráne Zemplína

Mesto Veľké Kapušany Vás srdečne pozýva na akciu Advent v bráne Zemplína.
Podrobný program môžete prečítať a stiahnuť v prílohe.


 
Súbor na stiahnutie advent_2017.pdf advent_2017.pdf (3 MB)

28.11. - 22.12.2017   08:00

Mesto Veľké Kapušany

Programová brožúra

Oznamujeme občanom, že sú vydané brožúrky s podrobným programom na sériu adventných kultúrnych podujatí.
Dostupné sú v kancelárií prvého kontaktu v budove mestského úradu, v Turistickom informačnom centre, v mestských novinových stánkoch a v kostoloch.

Každého srdečne očakávame!


 

4.12. - 29.12.2017   08:00

Turisticé informačné centrum

Predajná výstava vianočných remeselných výrobkov

Srdečne Vás pozývame na predajnú výstavu vianočných remeselných výrobkov. Podrobnosti na plagáte.


 

18.12. - 19.12.2017   08:00

Mesto Veľké Kapušany v centre mesta

Vianočný jarmok

Mesto Veľké Kapušany Vás srdečne pozýva na Vianočný jarmok.
Tešíme sa na Vás 18. a 19. decembra 2017 v centre mesta.
Organizačný poriadok a mapa pre jarmočníkov je v prílohe.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka