Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Oznamy

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Tibor Ádi.
Viac môžete prečítať v prílohe
viac...

Súbor na stiahnutie VV.pdf VV.pdf (250.8 kB)

Zverejnené 13.11.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Koloman Benyák
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 13.11.2018 -emk-


 

Oznámenie o dražbe

Mesto Veľké Kapušany týmto zverejňuje oznámenie o dražby nehnuteľností.
 
Viac o dražbe môžete prečítať v prílohe.
viac...

Súbor na stiahnutie Dražba - web.pdf Dražba - web.pdf (1.8 MB)

Zverejnené 13.11.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Klára Pongová.
Viac môžete prečítať v prílohe
viac...

Súbor na stiahnutie VV5.pdf VV5.pdf (241.9 kB)

Zverejnené 9.11.2018 -fp-


 

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Csaba Latóczky.
Viac môžete prečítať v prílohe
viac...

Súbor na stiahnutie VV4.pdf VV4.pdf (236 kB)

Zverejnené 9.11.2018 -fp-


 

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Ján Grós.
Viac môžete prečítať v prílohe
viac...

Súbor na stiahnutie VV3.pdf VV3.pdf (239.2 kB)

Zverejnené 9.11.2018 -fp-


 

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Noémi Tóthová.
Viac môžete prečítať v prílohe
viac...

Súbor na stiahnutie VV2.pdf VV2.pdf (240.3 kB)

Zverejnené 9.11.2018 -fp-


 

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Alexander Chrenko.
Viac môžete prečítať v prílohe
viac...

Súbor na stiahnutie VV - 1.pdf VV - 1.pdf (249.3 kB)

Zverejnené 9.11.2018 -fp-


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Veľké Kapušany, sídl. L.N.Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Kategória voľného pracovného miesta:
Odborný zamestnanec v Materskej škole P.O.Hviezdoslava ...viac...

Zverejnené 8.11.2018 -fp-


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Veľké Kapušany, sídl. L.N.Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Kategória voľného pracovného miesta:
Odborný zamestnanec v Materskej škole P.O.Hviezdoslava v ...viac...

Zverejnené 8.11.2018 -fp-


 

Záhradkárska osada ZO SZZ 34-17 Koľajište, k.ú. Veľké Kapušany - oprava rozhodnutia číslo -OU-MI-PLO - 2018/000174-586 Var z 24.04.2018

Okresný úrad Michalovce pozemkový a lesný odbor, ako orgán príslušný podľa  §18 ods, 1 zákona č. 64/1997Zz. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, vo vec ...viac...

Zverejnené 5.11.2018 -emk-


 

Vyhláška

Okresný úrad Michalovce pozemkový a lesný odbor zverejňuje opravy rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 34-17 Koľajište ...viac...

Zverejnené 25.10.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Lórant Levčák
Viac môžete prečítať v prílohe
viac...

Súbor na stiahnutie VV20.pdf VV20.pdf (251.3 kB)

Zverejnené 22.10.2018 -emk-


 

Oznámenie pre vlastníkov psov chovaných na území Slovenskej republiky.

Mesto Veľké Kapušany v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
o z n a m u j e
 vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na ...viac...

Súbor na stiahnutie oznámenie-psy.pdf oznámenie-psy.pdf (179.8 kB)

Zverejnené 18.10.2018 -fp-


 

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

     Mesto Veľké Kapušany hľadá správcu mestského futbalového ihriska s nasledovnou pracovnou náplňou:
udržiavanie trávnika ihriska; kosenie ihriska; zavlažovanie ihriska; pranie futba ...viac...

Zverejnené 1.10.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Ondrej Bódy
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Súbor na stiahnutie VV25.pdf VV25.pdf (250.1 kB)

Zverejnené 18.9.2018 -emk-


 

Biela pastelka

 
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podpor ...viac...

Súbor na stiahnutie 300x300.jpg 300x300.jpg (74.9 kB)
Súbor na stiahnutie Košický kraj.pdf Košický kraj.pdf (229.1 kB)

Zverejnené 10.9.2018 -emk-


 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ nemeckého jazyka

Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zák ...viac...

Zverejnené 22.8.2018 -emk-


 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ dejepisu

Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zák ...viac...

Súbor na stiahnutie učiteľ DEJ.pdf učiteľ DEJ.pdf (388.5 kB)

Zverejnené 22.8.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška

Colný úrad Michalovce oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Bc. Emese Olexová
Viac môžete prečítať v prílohe
viac...

Zverejnené 15.8.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 285/B/9 zo dňa 27.06.2018 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorš ...viac...

Súbor na stiahnutie 2018-8-13-5.pdf 2018-8-13-5.pdf (139 kB)

Zverejnené 13.8.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 285/B/4 zo dňa 27.06.2018 v súlade s §-om 9a ods. 9 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes ...viac...

Súbor na stiahnutie 2018.8.13.-4pdf.pdf 2018.8.13.-4pdf.pdf (68.7 kB)

Zverejnené 13.8.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 285/B/5 zo dňa 27.06.2018 v súlade s §-om 9a ods. 9 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes ...viac...

Súbor na stiahnutie 2018-8-13-3.pdf 2018-8-13-3.pdf (54.3 kB)

Zverejnené 13.8.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 285/B/8 zo dňa 27.06.2018 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorš ...viac...

Súbor na stiahnutie 2018-8-13-2.pdf 2018-8-13-2.pdf (190.8 kB)

Zverejnené 13.8.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 285/B/11 zo dňa 27.06.2018 v súlade s §-om 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...viac...

Súbor na stiahnutie 2018-8-13-1.pdf 2018-8-13-1.pdf (135.6 kB)

Zverejnené 13.8.2018 -emk-


 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ primárneho vzdelávanie

Základná škola P.O.Hviezdoslava na sídl. P.O.Hviezdoslava 43, 079 55 Veľké Kapušany v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a do ...viac...

Zverejnené 8.8.2018 -emk-


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Mesto Veľké Kapušany týmto zverejňuje oznámenie o  dobrovoľnej dražby nehnuteľností.
 
Viac o dražbe môžete prečítať v prílohe.
viac...

Súbor na stiahnutie oznam.pdf oznam.pdf (1.3 MB)

Zverejnené 11.7.2018 -emk-


 

Voľné pracovné miesto - vychovávateľ

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogi ...viac...

Zverejnené 5.6.2018 -emk-


 

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Veľké Kapušany oznamuje uloženie poštovej zásielky pre adresáta: Brigita Andréová
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Súbor na stiahnutie 80_2018.pdf 80_2018.pdf (152 kB)

Zverejnené 18.4.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Štefán Kažmér
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 21.3.2018 -emk-


 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020 - správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
 (Vypracovaná podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 24/2006 Z. z.) 
 PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA 
 NA ROKY 2016 – 2020 
  ...viac...

Súbor na stiahnutie Osah_SEA.pdf Osah_SEA.pdf (336.4 kB)

Zverejnené 16.1.2018 -fp-


 

VZN s filtrovaním

143/2017účinné
 

schválené: 26.11.2017, vyhlásené: 18.12.2017, účinné: 2.1.2018
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka