Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Informácie pre majiteľov psov

Chov psov je nielen pekným a príjemným hobby, ale vyžaduje aj starostlivosť a zodpovednosť. Pes je mnohokrát označovaný za najlepšieho priateľa človeka, preto zodpovednosť majiteľa nekončí kŕmením a napojením psa, alebo jeho príležitostným pohladením. Majiteľ je zodpovední za kvalitu jeho života, za jeho správanie a rovnako za jeho vplyv na okolie. Výchova psa je povinnosťou majiteľa, ktorý je v plnej miere zodpovedný za škody spôsobené jeho psom. Adekvátnou výchovou by mal prejsť každý pes. V záujme majiteľa je prispôsobiť výber vhodného plemena svojim možnostiam a schopnostiam s prihliadnutím na možné negatívne povahové či iné vlastnosti plemena. Pri nedostatočnej či zanedbanej výchove bude takmer každý pes potenciálne nebezpečný pre svoje okolie.

INFORMÁCIE  PRE CHOVATEĽOV PSOV:

1. Pred samotným výberom psa pozorne zvážte svoje možnosti a schopnosti. Naštudujte si rôzne materiály (knihy, časopisy prípadne informácie o jednotlivých plemenách na internete) o psoch, aby ste čo najlepšie porozumeli ich potrebám.

2. O svojho psa sa musíte starať denne po celý jeho život (čo je v priemere 10-12 rokov).

3. Zdravie svojho psa pravidelne kontrolujte u veterinárneho lekára.

4. Očkovací preukaz majte pri sebe počas každej prechádzky so psom (v prípade, že dôjde k pohryzeniu osoby ste povinný preukázať, že pes bol očkovaný proti besnote).

5. Aj váš pes potrebuje školu, zapíšte ho na odborný kynologický výcvik.

6. Každý pes potrebuje svojho „pána/pani“, ktorý/ktorá sa o neho bude starať po celý zvyšok jeho života.

10. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov, pričom držiteľ je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Evidenciu vedie mesto – odbor finančný a ekonomický.

12. Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku aebo prsnom postoji, pričom povnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

13. Zakazuje sa psa nosiť na nasledovných voľných priestranstvách: detské ihriská a športové ihriská na sídl. P. O. Hviezdoslava a L. N. Tolstého a ul. Kúpeľnej a okolité priestranstvo do 50 m., futbalový štadión na ul. Záhradnej, amfiteáter na ul. Záhradnej, areály základných škôl, areály materských škôl a jaslí, pohrebiská, námestia – pred mestským úradom, námestie Istvána Dobóa, námestie Csatlósa, parky, areál klubu dôchodcov a areál zberného dvora.

14. Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto, ktorým sú koše na psie výkaly, resp. nádoby na zemsový komunálny odpad.

Legislatíva

Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľké Kapušany č. 136/2017 o podmienkach držania psov na území mesta Veľké Kapušany

 

Odchyt túlavých zvierat

Mestská polícia vykonáva pre občanov aj služby v oblasti odchytu túlavých zvierat v spolupráci s OZ pomoc psíkom na východnom Slovensku. V prípade, že uvidíte túlavé zviera a jeho osud Vám nie je ľahostajný, oznámte nám to. Odchyt sa vykonáva výlučne v katastri mesta Veľké Kapušany.

Ak sa Vám zatúlalo Vaše zvieratko, overte si na našom telefónnom čísle, či bol vykonaný odchyt. Na základe popisu zvieratka (psík, mačka, iné) Vám podáme informáciu, či bolo odchytené Vaše zvieratko.

Kontakt na OZ pomoc psíkom na východnom Slovensku - 0907 448 533


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka