Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 27. 11. 2017

nestanovený - 29.12.2017   08:00

boroshaz_11.png

Mesto Veľké Kapušany v centre mesta

Bezplatný prenájom

Mesto Veľké Kapušany ponúka do bezplatného prenájmu drevené predajné stánky nachádzajúce sa pred budovou mestského úradu.

Bližšie informácie dostanete v budove MsÚ, na I. poschodí, č. dverí 10.


 

23.11. - 22.12.2017   14:00

plakat_advent-page-001.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Advent v bráne Zemplína

Mesto Veľké Kapušany Vás srdečne pozýva na akciu Advent v bráne Zemplína.
Podrobný program môžete prečítať a stiahnuť v prílohe.


 
Súbor na stiahnutie advent_2017.pdf advent_2017.pdf (3 MB)

20.11. - 29.11.2017   15:00

msz_obr.png

Veľké Kapušany

Pozvánka na 21. zasadnutie MsZ

Veľké Kapušany

Primátor mesta zvoláva 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová

4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
predkladajú: predsedovia komisií MsZ

5. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za školský rok 2016/2017

predkladá: Ing. Dobos Gejza, Spoločný školský úrad

6. Informatívna správa o činnosti stavebného úradu

predkladá: Ing. Agnesa Simonová Stavebný úrad Veľké Kapušany

7. Návrh na odpis nedobytných pohľadávok za komunálny odpad

predkladá: Ing. Gejza Dobos vedúci organizačného odboru

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany o obmedzení alebo zakázaní používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Veľké Kapušany

predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Veľké Kapušany na kalendárny rok 2018

predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver. 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka