Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 14. 12. 2017

nestanovený - 13.4.2018   19:00

thália.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Divadlo Thália - A Montmartre-i ibolya

Vstupné: 6€


 

nestanovený - 28.2.2018   10:00

23.elemiszersegely-segelyszervezethu.jpg

Veľké Kapušany

POTRAVINOVÁ POMOC 2018

Dňa 27. a 28. februára (utorok, streda) 2018 od 10:00 hod. v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú a základnú materiálnu pomoc, podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.
Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci boli stanovené operačným programom OP FEAD, Opatrenie č.1. Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne:

1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN
2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosť
Konečným príjemcom hygienických balíčkov je primárne:
1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN

Zoznamy príjemcov pre túto distribúciu 27. februára do 13:00 a 28. februára do 12:00 sú konečné, je možné o potravinovej pomoci sa informovať
- na prvom kontakte mestského úradu
- v turistickom informačnom centre
- v Dome služieb, vchod sprava prízemie

Viac informácii o programe potravinovej pomoci na linke UPSVAR:
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818
Kontakt: 0903 715 036, Peter Rebreš


 

nestanovený - 16.2.2018   18:00

27152688_2110043452345324_63948978_n.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Divadlo Thália - Portugál


 

nestanovený - 13.1.2018   9:00

26229307_1735683966475672_100767521451033024_n (2).jpg

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Pohár primátora mesta Veľké Kapušany

Pozývame Vás na mariášový turnaj „o Pohár primátora mesta Veľké Kapušany“, ktorý sa uskutoční dňa 13.1.2018 (v sobotu) od 9. 00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkých Kapušanoch.
Registrácia je dňa 13.1.2018 od 8.00 do 9.00 hod. v budove Mestského kultúrneho strediska. Registračný poplatok je 5,- Eur./hráč
Tešíme sa na vašu účasť.


 

4.12. - 29.12.2017   08:00

kiállitás.png

Turisticé informačné centrum

Predajná výstava vianočných remeselných výrobkov

Srdečne Vás pozývame na predajnú výstavu vianočných remeselných výrobkov. Podrobnosti na plagáte.


 

nestanovený - 29.12.2017   08:00

boroshaz_11.png

Mesto Veľké Kapušany v centre mesta

Bezplatný prenájom

Mesto Veľké Kapušany ponúka do bezplatného prenájmu drevené predajné stánky nachádzajúce sa pred budovou mestského úradu.

Bližšie informácie dostanete v budove MsÚ, na I. poschodí, č. dverí 10.


 

14.12.2017   15:00

i_4725101.png

Mestský úrad

Pozvánka na 22. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
4. Konsolidovaná výročná správa mesta Veľké Kapušany za rok 2016
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického a finančného odboru
5. Úprava programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2017
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického a finančného odboru
6. Návrh programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany 2018 - 2020
- Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
- Stanovisko finančnej komisie, predkladá: Ing. Monika Jakabová, predsedníčka finančnej komisie
7. Plán práce Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
8. Plán práce komisií Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018
- predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií MsZ
9. Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2018
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
11. Koncepcia rozvoja informačných systémov Mesta Veľké Kapušany
- predkladá : Ing. František Perhács, Správca Informačných a komunikačných technológií
12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2018-2022
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver.


 

28.11. - 22.12.2017   08:00

24133787_1552889701400914_238577213_n.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Programová brožúra

Oznamujeme občanom, že sú vydané brožúrky s podrobným programom na sériu adventných kultúrnych podujatí.
Dostupné sú v kancelárií prvého kontaktu v budove mestského úradu, v Turistickom informačnom centre, v mestských novinových stánkoch a v kostoloch.

Každého srdečne očakávame!


 

23.11. - 22.12.2017   14:00

plakat_advent-page-001.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Advent v bráne Zemplína

Mesto Veľké Kapušany Vás srdečne pozýva na akciu Advent v bráne Zemplína.
Podrobný program môžete prečítať a stiahnuť v prílohe.


 
Súbor na stiahnutie advent_2017.pdf advent_2017.pdf (3 MB)
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka