Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 18. 3. 2018

nestanovený - 17.8.2018   7:30

35477429_211500049663881_6832852218392084480_n.jpg

CVČ

Letný tábor


 

nestanovený - 27.6.2018   8:30

unnamed.jpg

Mestský úrad

Vyfarbme spolu Veľkokapušianske ulice!


 

nestanovený - 27.6.2018   15:00

getpicture.png

Mestský úrad

Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
5. Schválenie Záverečného účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2017
Správa audítora za rok 2017 - predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2017 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
6. Schválenie úpravy rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2018 - predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
7. Návrh VZN č. 147/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 119/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany- predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci odboru organizačného, administratívneho a sociálnych vecí
8. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany na II. polrok 2018 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver.


 

nestanovený - 16.6.2018   10:30

35266883_10213946524634858_837457629889429504_n.jpg

Maďarský dom

Ringató


 

nestanovený - 16.8.2018   08:00

zájazd.png

Nyírbátor

Zájazd

Klub dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch svojim členom aj nečlenom organizuje 4-dňový zájazd do Maďarska – Nyírbátor v dňoch 13.-16. augusta. Cena zájazdu je 100 eur na osobu v tom je cestovné a 3x nocľah s polpenziou. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 0918 872 519 .
Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov v pondelok a stredu od 13.00 hod. do 16.30 hod.


 

nestanovený - 2.6.2018   17:00

plakát A3.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Tanítókórusok találkozója


 

nestanovený - 23.5.2018   22:00

32163466_1864636570247077_5967558974176755712_n.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 23. mája 2018 t.j. v stredu v nočných hodinách medzi 22.00 a 02.00 hod. opätovne bude vykonaný postrek proti komárom.
Žiadame občanov, aby v uvedenom čase si pozatvárali svoje okná. Zeleninu a ovocie zo záhrad pred konzumáciou dôkladne umyte.


 

nestanovený - 10.8.2018   7:30

SK.png

Mesto Veľké Kapušany

Čistý dvor, pekný dom

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje súťaž o získanie titulu
“Čistý dvor, pekný dom”

Prihlášku s podmienkami súťaže si záujemca môže vyzdvihnúť na prvom kontakte mestského úradu alebo si môže stiahnúť.


 
Súbor na stiahnutie prihláška.docx prihláška.docx (49.9 kB)
Súbor na stiahnutie plagát_sk.pdf plagát_sk.pdf (666.8 kB)

nestanovený - 16.5.2018   22:00

32163466_1864636570247077_5967558974176755712_n.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie

Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že z dôvodu nepriaznivého počasia dnešný postrek proti komárom nebude vykonaný. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.


 

nestanovený - 3.6.2018   16:00

unnamed.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Deň národnej spolupatričnosti


 

nestanovený - 18.5.2018   07:30

20180409_103626.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Copus - oficiálne noviny samosprávy mesta Veľké Kapušany

Oznamujeme občanom, že je vydané najnovšie číslo Copus-u. Dostupné sú v kancelárii prvého kontaktu v budove mestského úradu, v Turistickom informačnom centre a v novinových stánkoch.


 

nestanovený - 3.5.2018   14:00

Untitled.png

Klub dôchodcov

Pozvánka


 

nestanovený - 3.5.2018   10:00

stavanie mája1.jpg

Namiestie I.Dobóa

Stavanie mája


 

nestanovený - 30.4.2018   07:30

getpicture.jpg

Mestský úrad

Oznámenie

Z dôvodu hromadného čerpania dovolenky zamestnancov Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch dňa 30. apríla 2018 sa nebudú stránky vybavovať.

Najbližšie úradne hodiny budú v stredu 2.mája 2018.
Prípade potreby kontaktujte :
• zabezpečenia pohrebu: Ing. Ferdinand Óváry, vedúci odboru technických a mestkých služieb MsÚ, kontakt 0915 960 253,
• Zuzana Šipošová, matrikárka 0918 683 996

Za pochopenie ďakujeme.


 

nestanovený - 25.4.2018   15:00

zastupitelstvo.png

Turisticé informačné centrum

Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Turistického informačného centra vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Správa o bezpečnostnej situácií v meste Veľké Kapušany za rok 2017
- predkladá: Mjr. Mgr. Martin Špivák, riaditeľ OO PZ Veľké Kapušany
5. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
6. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za rok 2017
- predkladá : p. Gejza Brandič, náčelník Mestskej polície V. Kapušany
7. Vyhodnotenie rozpočtu mesta V. Kapušany a MsKS Veľké Kapušany za rok 2017
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
8. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
9. Informatívna správa o výsledku inventarizácie nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
10. Informatívna správa o prevádzkovaní klubu dôchodcov a o činnosti opatrovateľskej služby
- predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci odboru organizačného,
administratívneho a sociálnych vecí
11. Správa o výsledku kontroly, na kontrolu zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z n.p. v Základnej škole J. Erdélyiho
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
12. Návrh VZN č. 146/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 110/2011 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Veľké Kapušany
- predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci odboru organizačného,
administratívneho a sociálnych vecí
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver.


 

nestanovený - 11.5.2018   07:30

plakát .png

Turisticé informačné centrum

„Ako to vidím ja...“

Turistické informačné centrum Vás srdečne pozýva na výstavu amatérskej maliarky Diany Vargovej s názvom „Ako to vidím ja...“ Výstava je prístupná verejnosti od 11.4.2018 do 11.5.2018 v Turistickom informačnom centre vo Veľkých Kapušanoch.


 

nestanovený - 4.4.2018   07:30

kuka.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Harmonogram zberu separovaného odpadu z domácností

Oznamujeme obyvateľov mesta žijúcim v rodinných domoch, že v rámci separovaného zberu sa uskutoční dňa 4. apríla 2018 zber objemného odpadu.


 

nestanovený - 4.4.2018   07:30

da8e2e367a140615c12cd0c609760f9b.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Zber komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov

Odbor technických a mestských služieb v meste Veľké Kapušany oznamuje občanom, že počas Veľkonočných sviatkov zber komunálneho odpadu sa uskutoční podľa harmonogramu zberu separovaného odpadu 2018.

Zberný dvor na ulici Mlynskej dňa 3. 4. 2018 z dôvodu hromadného čerpania dovolenky zamestnancov je zatvorený.


 

nestanovený - 4.4.2018   07:30

557000011582203.JPEG

Mestský úrad

Úradné vybavovanie počas Veľkonočných sviatkov

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom, že počas Veľkonočných sviatkov budú úradné hodiny Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch nasledovné:

30. 3. 2018 - Veľký piatok - zatvorené
2. 4. 2018 - Veľkonočný pondelok - zatvorené
3. 4. 2018 - zatvorené (z dôvodu hromadného čerpania riadnej dovolenky zamestnancov)

V prípade úmrtia môžete kontaktovať:
- zabezpečenia pohrebu: Ing. Ferdinand Óváry, vedúci odboru technických a mestských služieb MsÚ, kontakt 0915 960 253,
- Zuzana Šipošová, matrikárka 0918 683 996

Ďakujeme za pochopenie.


 

nestanovený - 13.4.2018   19:00

thália.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Divadlo Thália - A Montmartre-i ibolya

Vstupné: 6€


 

7.3. - 31.5.2018   8:00

sk.png

P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch

Zápis detí do MŠ na sídl. P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.
Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať
od 30.04 - do 31.05. 2018.


 

6.3. - 6.4.2018   8:00

výstava-Arpád_Perhács.png

Turistické informačné centrum - Veľké Kapušany

Pozvánka na výstavu - Príroda – zázračný dotyk božských dlaní

Turistické informačné centrum

Srdečne Vás pozývame na výstavu amatérskeho maliara: Mgr. Árpáda Perhácsa s názvom „Príroda – zázračný dotyk božských dlaní “.
Výstava je prístupná verejnosti v Turistickom informačnom centre
vo Veľkých Kapušanoch od 6.3.2018 do 6.4.2018.


 

2.2. - 25.5.2018   08:00

3.png

Mestské kultúrne stredisko

Kapušianska paleta


 

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka