Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 6. 4. 2018

nestanovený - 28.9.2018   8:30

rajz_kapos_sep-02 (1).jpg

Mestský úrad

Vyfarbme spolu Veľkokapušianské ulice

Keďže sa to nepodarilo v júni z dôvodu zlých poveternostných podmienok, dúfame, že sa nám to podarí 28.septembra 2018.
Srdečne vás očakávame na spoločnom kreslení s kriedou pred budovou MsÚ o 8.30 hodine. My zabezpečíme kriedy a vy vezmite so sebou svoju kreativitu. Sľubujeme, že sa v tento deň nebudete nudiť.
Bližšie informácie čoskoro!


 

nestanovený - 27.10.2018   12:0

plakát.png

Centrum mesta

XXVI. Veľkokapušiansky jarmok

Srdečne Vás pozývame na XXVI. Veľkokapušiansky jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-27. októbra 2018.
Organizačný poriadok pre jarmočníkov nájdete v prílohe.


 
Súbor na stiahnutie org.poriadok.pdf org.poriadok.pdf (170.7 kB)

nestanovený - 10.9.2018   15:00

zastupitelstvo.png

Mestský úrad

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční mimo plánu rokovania MsZ dňa 10. septembra 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Riešenie havarijnej situácie strešnej konštrukcie bytového domu č. 56/96 na sídlisku P.O.H. vo Veľkých Kapušanoch
- predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
4. Vyhodnotenie súťaže I. ročníka o najkrajší balkón, záhradu – dvor pri rodinnom dome, predzáhradku pri bytovom dome a v záhradkárskej osade
- predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka
5. Vyhodnotenie súťaže v rámci Tematického roku 2018 vo Veľkých Kapušanoch“ pod názvom – COPUS MESTO PRE NAŠE DETI.
- predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka
6. Záver. 

nestanovený - 12.9.2018   10:00

23.elemiszersegely-segelyszervezethu.jpg

Dom služieb Hlavná 58

POTRAVINOVÁ POMOC

Dňa 11. a 12. septembra (utorok, streda) 2018 od 10.00 hod v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú pomoc, podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.

Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci boli stanovené operačným programom OP FEAD 2014-2016. Opatrenie č.1. Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne:
1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN
2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný
dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosť

Zoznamy príjemcov pre túto distribúciu 11. septembra do 12:00 a 12. septembra do 12:00 sú konečné, je možné sa o pomoci informovať:
- na prvom kontakte mestského úradu
- v turistickom informačnom centre
- v Dome služieb, vchod sprava prízemie
Viac informácii o programe potravinovej pomoci na linke UPSVAR:
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818

Kontakt: 0903 715 036 , Peter Rebreš


 

nestanovený - 27.8.2018   08:00

plagat_kapos_2018_xxx_uj_elmarad-02.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Festival je zrušený

Vážení občania!
Ako je to už všeobecne známe, v našom regióne pretrvávala prednedávnom epidémia osýpok.
Síce karanténa epidémie a zákaz hromadných akcií bol dňom 13. augusta zrušený, ale z pretrvávajúcich obáv z ochorenia a z možnej nákazy niektorí účinkujúci plánovaného trojdňového Lečofestu zrušili svoju účasť. Hlavným a najväčším problémom je však odstúpenie firmy zabezpečujúcej ozvučenie a osvetlenie. Bez patričného technického zabezpečenia je realizácia kvalitného podujatia na vhodnej úrovni nemožná. Vzhľadom k týmto okolnostiam sme nútení vyhlásiť rozhodnutie o zrušení Lečofestu na tento rok. Týmto sa všetkým zainteresovaným účastníkom a hlavne vám obyvateľom nášho mesta ospravedlňujeme. Uvedomujeme si, že táto vzniknutá situácia je pre mnohých z vás sklamaním, preto vás z týchto dôvodov prosíme o pochopenie.
Momentálne sme nútení prijať skutočnosť za ktorú nie sme v plnej miere zodpovední.


 

nestanovený - 7.7.2018   07:30

58bd7bd21500a.image.jpg

Mestský úrad

Oznámenie

Z dôvodu hromadného čerpania dovolenky zamestnancov Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch dňa 6. 7 2018 sa nebudú stránky vybavovať.

Najbližšie úradne hodiny budú v pondelok 9.07.2018 od 8.00 hod.
Prípade potreby kontaktujte :
• zabezpečenia pohrebu: Ing. Ferdinand Óváry, vedúci odboru technických a mestkých služieb MsÚ, kontakt 0915 960 253,
• matrikárka: Zuzana Šipošová,kontakt 0918 683 996


Za pochopenie ďakujeme.


 

nestanovený - 31.8.2018   12:00

1_1.jpg

Mesto Veľké Kapušany

„COPUS: MESTO PRE NAŠE DETI “ Výzva č. 1/ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje Výzvu č. 1/ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.
Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte predložiť žiadosť na podporu originálnych nápadov v rámci tematického roka „COPUS: MESTO PRE NAŠE DETI“

V prílohách nájdete žiadosť o poskytnutie dotácie so zoznamom povinných príloh, formulár popisu projektu a formulár rozpočtu projektu.
Prajeme Vám veľa úspechov pri predkladaní Vašich projektových zámerov!


 
Súbor na stiahnutie Žiadosť.rtf Žiadosť.rtf (90 kB)
Súbor na stiahnutie Popis projektu.rtf Popis projektu.rtf (72.5 kB)
Súbor na stiahnutie Rozpočet.xls Rozpočet.xls (21 kB)

nestanovený - 17.8.2018   7:30

35477429_211500049663881_6832852218392084480_n.jpg

CVČ

Letný tábor


 

nestanovený - 27.6.2018   8:30

unnamed.jpg

Mestský úrad

Vyfarbme spolu Veľkokapušianske ulice!


 

nestanovený - 27.6.2018   15:00

getpicture.png

Mestský úrad

Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
5. Schválenie Záverečného účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2017
Správa audítora za rok 2017 - predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2017 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
6. Schválenie úpravy rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2018 - predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
7. Návrh VZN č. 147/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 119/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany- predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci odboru organizačného, administratívneho a sociálnych vecí
8. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany na II. polrok 2018 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver.


 

nestanovený - 16.6.2018   10:30

35266883_10213946524634858_837457629889429504_n.jpg

Maďarský dom

Ringató


 

nestanovený - 16.8.2018   08:00

zájazd.png

Nyírbátor

Zájazd

Klub dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch svojim členom aj nečlenom organizuje 4-dňový zájazd do Maďarska – Nyírbátor v dňoch 13.-16. augusta. Cena zájazdu je 100 eur na osobu v tom je cestovné a 3x nocľah s polpenziou. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 0918 872 519 .
Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov v pondelok a stredu od 13.00 hod. do 16.30 hod.


 

nestanovený - 2.6.2018   17:00

plakát A3.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Tanítókórusok találkozója


 

nestanovený - 23.5.2018   22:00

32163466_1864636570247077_5967558974176755712_n.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 23. mája 2018 t.j. v stredu v nočných hodinách medzi 22.00 a 02.00 hod. opätovne bude vykonaný postrek proti komárom.
Žiadame občanov, aby v uvedenom čase si pozatvárali svoje okná. Zeleninu a ovocie zo záhrad pred konzumáciou dôkladne umyte.


 

nestanovený - 10.8.2018   7:30

SK.png

Mesto Veľké Kapušany

Čistý dvor, pekný dom

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje súťaž o získanie titulu
“Čistý dvor, pekný dom”

Prihlášku s podmienkami súťaže si záujemca môže vyzdvihnúť na prvom kontakte mestského úradu alebo si môže stiahnúť.


 
Súbor na stiahnutie prihláška.docx prihláška.docx (49.9 kB)
Súbor na stiahnutie plagát_sk.pdf plagát_sk.pdf (666.8 kB)

nestanovený - 16.5.2018   22:00

32163466_1864636570247077_5967558974176755712_n.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie

Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že z dôvodu nepriaznivého počasia dnešný postrek proti komárom nebude vykonaný. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.


 

nestanovený - 3.6.2018   16:00

unnamed.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Deň národnej spolupatričnosti


 

nestanovený - 18.5.2018   07:30

20180409_103626.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Copus - oficiálne noviny samosprávy mesta Veľké Kapušany

Oznamujeme občanom, že je vydané najnovšie číslo Copus-u. Dostupné sú v kancelárii prvého kontaktu v budove mestského úradu, v Turistickom informačnom centre a v novinových stánkoch.


 

nestanovený - 3.5.2018   14:00

Untitled.png

Klub dôchodcov

Pozvánka


 

nestanovený - 3.5.2018   10:00

stavanie mája1.jpg

Namiestie I.Dobóa

Stavanie mája


 

nestanovený - 30.4.2018   07:30

getpicture.jpg

Mestský úrad

Oznámenie

Z dôvodu hromadného čerpania dovolenky zamestnancov Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch dňa 30. apríla 2018 sa nebudú stránky vybavovať.

Najbližšie úradne hodiny budú v stredu 2.mája 2018.
Prípade potreby kontaktujte :
• zabezpečenia pohrebu: Ing. Ferdinand Óváry, vedúci odboru technických a mestkých služieb MsÚ, kontakt 0915 960 253,
• Zuzana Šipošová, matrikárka 0918 683 996

Za pochopenie ďakujeme.


 

nestanovený - 25.4.2018   15:00

zastupitelstvo.png

Turisticé informačné centrum

Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Turistického informačného centra vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Správa o bezpečnostnej situácií v meste Veľké Kapušany za rok 2017
- predkladá: Mjr. Mgr. Martin Špivák, riaditeľ OO PZ Veľké Kapušany
5. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
6. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za rok 2017
- predkladá : p. Gejza Brandič, náčelník Mestskej polície V. Kapušany
7. Vyhodnotenie rozpočtu mesta V. Kapušany a MsKS Veľké Kapušany za rok 2017
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
8. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
9. Informatívna správa o výsledku inventarizácie nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
10. Informatívna správa o prevádzkovaní klubu dôchodcov a o činnosti opatrovateľskej služby
- predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci odboru organizačného,
administratívneho a sociálnych vecí
11. Správa o výsledku kontroly, na kontrolu zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z n.p. v Základnej škole J. Erdélyiho
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
12. Návrh VZN č. 146/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 110/2011 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Veľké Kapušany
- predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci odboru organizačného,
administratívneho a sociálnych vecí
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver.


 

5.4. - 6.4.2018   7:30

Veľké Kapušany

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom mesta, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie na sídl. L.N. Tolstého
dňa 6. apríla 2018 tj. v piatok
bude budova mestského úradu z a t v o r e n á.
Stránky sa budú prijímať 9. apríla 2018 tj. v pondelok.
Za pochopenie ďakujeme.


 

5.4. - 20.4.2018   07:30

rómovia1.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Rómovia

Výstava sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov


 

nestanovený - 11.5.2018   07:30

plakát .png

Turisticé informačné centrum

„Ako to vidím ja...“

Turistické informačné centrum Vás srdečne pozýva na výstavu amatérskej maliarky Diany Vargovej s názvom „Ako to vidím ja...“ Výstava je prístupná verejnosti od 11.4.2018 do 11.5.2018 v Turistickom informačnom centre vo Veľkých Kapušanoch.


 

1.4. - 30.4.2018   08:00

Bez názvu.png

ZŚ J. Erdélyiho

Zápis detí do ZŠ J. Erdélyiho na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Základnej školy J. Erdélyiho oznamuje rodičov, že zápis detí do ZŠ J. Erdélyiho na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 2018 v budove školy na ul. Fábryho.


 

nestanovený - 13.4.2018   19:00

thália.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Divadlo Thália - A Montmartre-i ibolya

Vstupné: 6€


 

7.3. - 31.5.2018   8:00

sk.png

P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch

Zápis detí do MŠ na sídl. P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.
Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať
od 30.04 - do 31.05. 2018.


 

6.3. - 6.4.2018   8:00

výstava-Arpád_Perhács.png

Turistické informačné centrum - Veľké Kapušany

Pozvánka na výstavu - Príroda – zázračný dotyk božských dlaní

Turistické informačné centrum

Srdečne Vás pozývame na výstavu amatérskeho maliara: Mgr. Árpáda Perhácsa s názvom „Príroda – zázračný dotyk božských dlaní “.
Výstava je prístupná verejnosti v Turistickom informačnom centre
vo Veľkých Kapušanoch od 6.3.2018 do 6.4.2018.


 

2.2. - 25.5.2018   08:00

3.png

Mestské kultúrne stredisko

Kapušianska paleta


 

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka