Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 11. 5. 2018

nestanovený - 27.8.2018   08:00

Lečofest_2018.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Lečo fest

Podrobný trojdňový program festivalu


 

nestanovený - 24.8.2018   7:30

bea.jpg

Veľké Kapušany

Vážení kuchári, kulinársky inšpirovaní priatelia, susedia, organizácie!

Ako ste si už zrejme mohli zvyknúť, keď je Lečo Fest, nemôže chýbať súťaž vo varení. Mesto VK organizuje už v poradí XII. ročník a to 25. augusta 2018 so začiatkom od 14:00 hod.
Hotové kulinárske špecialitky bude vyhodnocovať víťazka súťaže v MR " Konyhafőnök" Bea Gaspar.

Podmienky, pravidlá a prihlášky si môžete stiahnuť v prílohe.

Príjemnú atmosféru a bohatý program zabezpečujeme my a gustiózne jedlo veríme že vy.


 

nestanovený - 7.7.2018   07:30

58bd7bd21500a.image.jpg

Mestský úrad

Oznámenie

Z dôvodu hromadného čerpania dovolenky zamestnancov Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch dňa 6. 7 2018 sa nebudú stránky vybavovať.

Najbližšie úradne hodiny budú v pondelok 9.07.2018 od 8.00 hod.
Prípade potreby kontaktujte :
• zabezpečenia pohrebu: Ing. Ferdinand Óváry, vedúci odboru technických a mestkých služieb MsÚ, kontakt 0915 960 253,
• matrikárka: Zuzana Šipošová,kontakt 0918 683 996


Za pochopenie ďakujeme.


 

nestanovený - 31.8.2018   12:00

1_1.jpg

Mesto Veľké Kapušany

„COPUS: MESTO PRE NAŠE DETI “ Výzva č. 1/ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje Výzvu č. 1/ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.
Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte predložiť žiadosť na podporu originálnych nápadov v rámci tematického roka „COPUS: MESTO PRE NAŠE DETI“

V prílohách nájdete žiadosť o poskytnutie dotácie so zoznamom povinných príloh, formulár popisu projektu a formulár rozpočtu projektu.
Prajeme Vám veľa úspechov pri predkladaní Vašich projektových zámerov!


 
Súbor na stiahnutie Žiadosť.rtf Žiadosť.rtf (90 kB)
Súbor na stiahnutie Popis projektu.rtf Popis projektu.rtf (72.5 kB)
Súbor na stiahnutie Rozpočet.xls Rozpočet.xls (21 kB)

nestanovený - 26.8.2018   12:00

Lečofest_2018.jpg

Futbalové ihrisko

Lečo fest

Veľké Kapušany pozor! Nastal očakávaný moment zverejnenia oficiálneho plagátu Lečo fest. Tešíte sa už? Bližšie informácie už čoskoro...


 

nestanovený - 17.8.2018   7:30

35477429_211500049663881_6832852218392084480_n.jpg

CVČ

Letný tábor


 

nestanovený - 27.6.2018   8:30

unnamed.jpg

Mestský úrad

Vyfarbme spolu Veľkokapušianske ulice!


 

nestanovený - 27.6.2018   15:00

getpicture.png

Mestský úrad

Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
5. Schválenie Záverečného účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2017
Správa audítora za rok 2017 - predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2017 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
6. Schválenie úpravy rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2018 - predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
7. Návrh VZN č. 147/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 119/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany- predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci odboru organizačného, administratívneho a sociálnych vecí
8. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany na II. polrok 2018 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver.


 

nestanovený - 16.6.2018   10:30

35266883_10213946524634858_837457629889429504_n.jpg

Maďarský dom

Ringató


 

nestanovený - 16.8.2018   08:00

zájazd.png

Nyírbátor

Zájazd

Klub dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch svojim členom aj nečlenom organizuje 4-dňový zájazd do Maďarska – Nyírbátor v dňoch 13.-16. augusta. Cena zájazdu je 100 eur na osobu v tom je cestovné a 3x nocľah s polpenziou. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 0918 872 519 .
Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov v pondelok a stredu od 13.00 hod. do 16.30 hod.


 

nestanovený - 2.6.2018   17:00

plakát A3.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Tanítókórusok találkozója


 

nestanovený - 23.5.2018   22:00

32163466_1864636570247077_5967558974176755712_n.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 23. mája 2018 t.j. v stredu v nočných hodinách medzi 22.00 a 02.00 hod. opätovne bude vykonaný postrek proti komárom.
Žiadame občanov, aby v uvedenom čase si pozatvárali svoje okná. Zeleninu a ovocie zo záhrad pred konzumáciou dôkladne umyte.


 

nestanovený - 10.8.2018   7:30

SK.png

Mesto Veľké Kapušany

Čistý dvor, pekný dom

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje súťaž o získanie titulu
“Čistý dvor, pekný dom”

Prihlášku s podmienkami súťaže si záujemca môže vyzdvihnúť na prvom kontakte mestského úradu alebo si môže stiahnúť.


 
Súbor na stiahnutie prihláška.docx prihláška.docx (49.9 kB)
Súbor na stiahnutie plagát_sk.pdf plagát_sk.pdf (666.8 kB)

nestanovený - 16.5.2018   22:00

32163466_1864636570247077_5967558974176755712_n.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie

Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že z dôvodu nepriaznivého počasia dnešný postrek proti komárom nebude vykonaný. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.


 

nestanovený - 3.6.2018   16:00

unnamed.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Deň národnej spolupatričnosti


 

nestanovený - 18.5.2018   07:30

20180409_103626.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Copus - oficiálne noviny samosprávy mesta Veľké Kapušany

Oznamujeme občanom, že je vydané najnovšie číslo Copus-u. Dostupné sú v kancelárii prvého kontaktu v budove mestského úradu, v Turistickom informačnom centre a v novinových stánkoch.


 

10.5. - 11.5.2018   22:00

images.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 10.mája t.j. vo štvrtok v nočných hodinách medzi 22.00 a 02.00 hod. budú vykonávať postrek proti komárom.
Žiadame občanov, aby v uvedenom čase si pozatvárali svoje okná.


 

nestanovený - 11.5.2018   07:30

plakát .png

Turisticé informačné centrum

„Ako to vidím ja...“

Turistické informačné centrum Vás srdečne pozýva na výstavu amatérskej maliarky Diany Vargovej s názvom „Ako to vidím ja...“ Výstava je prístupná verejnosti od 11.4.2018 do 11.5.2018 v Turistickom informačnom centre vo Veľkých Kapušanoch.


 

7.3. - 31.5.2018   8:00

sk.png

P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch

Zápis detí do MŠ na sídl. P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.
Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať
od 30.04 - do 31.05. 2018.


 

2.2. - 25.5.2018   08:00

3.png

Mestské kultúrne stredisko

Kapušianska paleta


 

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka