Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 9. 6. 2018

nestanovený - 17.8.2018   7:30

35477429_211500049663881_6832852218392084480_n.jpg

CVČ

Letný tábor


 

nestanovený - 27.6.2018   8:30

unnamed.jpg

Mestský úrad

Vyfarbme spolu Veľkokapušianske ulice!


 

nestanovený - 27.6.2018   15:00

getpicture.png

Mestský úrad

Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
5. Schválenie Záverečného účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2017
Správa audítora za rok 2017 - predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2017 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
6. Schválenie úpravy rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2018 - predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
7. Návrh VZN č. 147/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 119/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany- predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci odboru organizačného, administratívneho a sociálnych vecí
8. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany na II. polrok 2018 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver.


 

nestanovený - 16.6.2018   10:30

35266883_10213946524634858_837457629889429504_n.jpg

Maďarský dom

Ringató


 

1.6. - 25.10.2018   7:30

34793168_1340957262673522_8068984286247649280_n (3).jpg

Mestské kultúrne stredisko

Moje prázdniny


 

6.6. - 12.6.2018   8:00

34827344_1340957859340129_6680915104596230144_n.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Obrazy - Hornyák Izabella


 

nestanovený - 16.8.2018   08:00

zájazd.png

Nyírbátor

Zájazd

Klub dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch svojim členom aj nečlenom organizuje 4-dňový zájazd do Maďarska – Nyírbátor v dňoch 13.-16. augusta. Cena zájazdu je 100 eur na osobu v tom je cestovné a 3x nocľah s polpenziou. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 0918 872 519 .
Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov v pondelok a stredu od 13.00 hod. do 16.30 hod.


 

nestanovený - 10.8.2018   7:30

SK.png

Mesto Veľké Kapušany

Čistý dvor, pekný dom

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje súťaž o získanie titulu
“Čistý dvor, pekný dom”

Prihlášku s podmienkami súťaže si záujemca môže vyzdvihnúť na prvom kontakte mestského úradu alebo si môže stiahnúť.


 
Súbor na stiahnutie prihláška.docx prihláška.docx (49.9 kB)
Súbor na stiahnutie plagát_sk.pdf plagát_sk.pdf (666.8 kB)

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka