Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 29. 8. 2018

nestanovený - 3.12.2018   18:00

47095316_2234389523271778_1756903226227032064_n.jpg

Mestský úrad

Demjénné Kovács Erna KÉT ÉVSZÁZAD EGYÜTT - A nagykaposi zsidóság története

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!!!


Demjénné Kovács Erna KÉT ÉVSZÁZAD EGYÜTT- A nagykaposi zsidóság története című könyv bemutatója és a szerzővel való beszélgetés helyszíne technikai okok miatt megváltozott, így a rendezvény ma, azaz 2018. december 3 -án 18.00 órai kezdettel a Városi Hivatal üléstermében kerül megrendezésre. Megértésüket köszönjük és szeretettel várunk mindenkit.


 

nestanovený - 3.12.2018   15:00

zastupitelstvo.png

v zasadacej miestnosti Mestského úradu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 03. decembra o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch.


 

nestanovený - 20.12.2018   12:00

Kar.vásár.png

v centre mesta

Vianočný jarmok

Mesto Veľké Kapušany Vás srdečne pozýva na Vianočný jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. - 20. decembra 2018 v centre mesta.

Organizačný poriadok pre jarmočníkov si môžete prečítať v prílohe.


 

nestanovený - 23.11.2018   18:00

A HALOTTEMBER.jpg

Mestské kultúrne stredisko

A halottember - Felvidéki Magyar Monodráma Fesztivál


 

nestanovený - 13.12.2018   08:00

plagát čaro vianoc.jpg

Nemocnica s poliklinikou n. o. v Kráľovskom Chlmci,

Čaro vianoc

Program:
- Výroba vianočných ozdôb
- Vianočné pečivo
- Výzdoba vianočného stromčeka
- Výroba vyanočných baliacich papierov


 

nestanovený - 22.11.2018   08:00

farebný svet plagát.jpg

Nemocnica s poliklinikou n. o. v Kráľovskom Chlmci, Mestské kultúrne stredisko vo Veľkých Kapušanoch

Farebný svet

Program:
- Výtvarné techniky
- Maľba
- Koláž
- Maľovanie na sklo
- Výstava vytvorených prác


 

nestanovený - 26.11.2018   08:00

plagát kuchyňa.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Kuchyňa

Program:
- Jedlá zdravej výživy
- Prevencia onkologických ochorení


 

nestanovený - 3.11.2018   10:00

44668869_1155321064624920_6399109647332016128_n.jpg

Maďarský dom

Jarmok domácich produktov


 

nestanovený - 31.10.2018   19:00

halloween.png

Turisticé informačné centrum

Halloween

Srdečne Vás pozývame na premietanie filmu: V zajatí démonov, ktoré sa uskutoční 31. októbra 2018 o 19:00 hod. v Turistickom informačnom centre. Premietanie filmu bude s maďarským dabingom.


 

nestanovený - 9.11.2018   10:00

23.elemiszersegely-segelyszervezethu.jpg

Dom služieb

POTRAVINOVÁ POMOC 2018

Dňa 8. a 9. novembra (štvrtok, piatok) 2018 od 10.00 hod v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú pomoc, podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.

Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci boli stanovené operačným programom OP FEAD 2014-2016. Opatrenie č.1. Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne:
1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN
2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný
dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosť

Zoznamy príjemcov pre túto distribúciu 8. novembra do 12:00 a 9. novembra do 12:00 sú konečné, je možné sa o pomoci informovať:
- na prvom kontakte mestského úradu
- v turistickom informačnom centre
- v Dome služieb, vchod sprava prízemie
Viac informácii o programe potravinovej pomoci na linke UPSVAR:
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818

Kontakt: 0903 715 036 , Peter Rebreš


 

nestanovený - 27.10.2018   13:00

i_5310782.png

centrum mesta

Teater Komika - Príbeh rytiera

V rámci Veľkokapušianskeho jarmoku vás srdečne pozývame na jarmočné divadlo komediantov Teater Komika s názvom Príbeh rytiera, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2018 o 13.00 hod. pred budovou mestského úradu.
Zároveň vás pozývame do Remeselníckej dielni na ukážku a tvorbu remeselníkov, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 27. októbra 2018 vo veľkej zasadačke v budove MsÚ.

Srdečne očakávame všetkých záujemcov.


 

nestanovený - 11.11.2018   00:00

Operačný program ľudské zdroje.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Názov projektu: Komunitné centrum Veľké Kapušany
Číslo žiadosti: NFP312060Q966
Kód výzvy: OPĽZ – PO6-SC613-2016-2
Operačný program: Ľudské zdroje

Mesto Veľké Kapušany oznamuje, že Ministerstvo vnútra SR rozhodnutím č. 0016710/2018 zo dňa 12.10.2018 schválilo nenávratný finančný príspevok na výstavbu komunitného centra vo výške 302 673,80 Eur (čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov 318 604,- Eur ).


 

nestanovený - 11.11.2018   00:00

logo OP KZP.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Názov projektu: Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany
Číslo žiadosti: NFP310040J720
Kód výzvy: OPKZP- PO4- SC431-2017-19
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Mesto Veľké Kapušany oznamuje, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia rozhodnutím č. 2018/EŠIF/22756-21 zo dňa 19.10.2018 schválilo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska vo výške 745.568,74 Eur (čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov 784 809,20 Eur ). V rámci rekonštrukcie sa uskutočnia nasledovné aktivity:
1.Tepelno-technické úpravy obalovej konštrukcie (zateplenie zvislého obvodového plášťa, zateplenie strechy, zateplenie podlahy, výmena výplní otvorov)
2: Modernizácia zdroja tepla a vykurovacej sústavy
3: Inštalácia rekuperácie so spätným získavaním tepla
4: Modernizácia osvetľovacej sústavy


 

nestanovený - 28.10.2018   15:45

44509528_1154244094732617_2939391852635226112_n.jpg

református templom előtt

Megemlékezés az elhurcoltakról


 

nestanovený - 21.10.2018   07:30

otvorena_samosprava_banner_2.2012-300x118.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Stanovisko Mesta Veľké Kapušany k rebríčku otvorenosti slovenských samospráv:

Mesto Veľké Kapušany postupuje so zverejňovaním dokumentov a informácií v súlade s platnou legislatívou. Nie všetky oblasti, ktoré boli merané sú nám jasné, z toho dôvodu sme si od organizácie vyžiadali podrobnú analýzu výsledkov.

Treba podotknúť, že v termíne od 14.03.2017 do 19.04.2017 v Meste Veľké Kapušany NKÚ uskutočnil kontrolu eGovernment-u a informačných systémov nášho mesta, ktorá dopadla výborne.
Predmetom kontroly boli všeobecné informácie o forme zabezpečovania eGovernment-u v meste, indikátory výkonnosti elektronických služieb a ich prínos pre občana a mesto a dodržiavanie vybraných povinností mesta v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania, rozvoja a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy. Na základe zistených skutočností vzišli odporúčania pre mesto Veľké Kapušany:

1. Zriadiť osobitnú e-mailovú schránku pre oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti pod vlastnou doménou mesta.
2. Aktualizovať a doplniť webovú stránky obce o relevantné informácie a dokumenty.
3. Aktualizovať a doplniť bezpečnostný projekt obce vrátane smerníc.
4. Aktualizovať VZN a smernice obce s ohľadom na výkon služieb v elektronickej podobe.
Všetky odporúčania mesto v stanovených lehotách odstránilo.

Vedenie mesta urobí podrobný audit tohto merania a na základe toho v súlade s platnou legislatívou prijme opatrenia, aby sa daný stav určite zlepšil. 

nestanovený - 31.10.2018   07:30

RoadWorks-e1459417827922.jpg

Mesto Veľké Kapušany

rekonštrukcia chodníkov

Mesto Veľké Kapušany touto cestou prosí obyvateľov ul. Záhradnej o upratanie chodníkov pred svojimi rodinnými domami, nakoľko sa bude realizovať asfaltovanie chodníkov a vstupov k rodinným domom.
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.


 

nestanovený - 31.10.2018   07:30

golden-man.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Rekonštrukcia verejného rozhlasu

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom, že na území mesta prebieha rekonštrukcia verejného rozhlasu, preto prosíme o Vašu trpezlivosť za vzniknuté výpadky.


 

nestanovený - 21.10.2018   10:30

Mécs plakát 2018.jpg

Rímskokatolícky kostol

Spomínanie na Lászlóa Mécsa


 

nestanovený - 23.10.2018   17:30

56 plakát.jpg

Maďarský dom

Pamätný deň revolúcie v roku 1956


 

nestanovený - 10.10.2018   19:00

Bez názvu.png

Mestské kultúrne stredisko

Latabár Teátrum - Mamma Mia!

Kedves Közönség!
Minden jegy elkelt, teltházas lesz a ma esti Mamma Mia című színházi előadás.


 

nestanovený - 13.10.2018   15:00

Herczegh.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Herczegh Géza szoboravató ünnepség


 

nestanovený - 10.10.2018   19:00

unnamed.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Latabár Teátrum - Mamma Mia!


Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie: Mamma Mia!


 

nestanovený - 6.10.2018   15:00

unnamed.jpg

Mestský úrad

Spomienková slávnosť na pamiatku aradských mučeníkov


 

nestanovený - 28.9.2018   08:00

images.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Cestné uzávierky

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom mesta, že dňa 28. 9. 2018 budú dočasne uzavreté miestne komunikácie z dôvodu konania kultúrneho podujatia „Vyfarbme spolu Veľkokapušianské ulice! – Színezzük ki együtt Nagykapos utcáit!
Podrobné informácie o uzavretých úsekov môžete prečítať v prílohe.


 

nestanovený - 30.10.2018   08:00

Plakát.png

Turisticé informačné centrum

Miestne hodnoty - umelecká tvorba

Turistické informačné centrum Vás srdečne pozýva na výstavu s názvom „Miestne hodnoty - umelecká tvorba“, kde záujemcovia môžu pozrieť umelecké tvorby talentov nášho mesta.
Medzi vystavovateľmi sú: Štefan Tövis, Ferenc György, Peter Vahila , Alexander Szanyo, Michal Tóth, Július Tóth, Štefan Kondor, Ödön Góga, Michal Fecko, Iveta Kissová, Beata Novotná, Virgínia Tóthová, Štefan Kissi, Rita Dudášová. Dňa 28. septembra 2018 v rámci programu „Deň otvorených dverí“ Galéria je otvorená do 18:00 hod.
Všetkých vás srdečne očakávajú


 

nestanovený - 28.9.2018   15:00

cellier-image.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Dňa otvorených dverí

Milé deti, vážení rodičia !
Tešíme sa na vašu účasť počas Dňa otvorených dverí 28. septembra v čase od 15.00 – 18.00 hod.
Informujeme vás o programoch, ktoré ponúkajú jednotlivé inštitúcie zapojené do tejto veľkolepej akcie:
Klub Kalokagathia ponúka príležitosť na vyskúšanie si lukostreľby, kickboxu, TRX, využiť možnosti modernej posilňovne na cvičenie ako aj možnosť zapojiť sa a vyskúšať intervalový silový tréning.
ZŠ P.O.Hviezdoslava sa na záujemcov teší a očakáva na bádanie a hry v rámci vedecko – interaktívnej výstavy „ Koleso“.
Klub dôchodcov organizuje tradičné páranie peria a svojich návštevníkov očakáva aj na ochutnávku chutných „fánkov“.
Mestské kultúrne stredisko v rámci projektu Copus pripravilo dve expozície. Prvá „ Skanzen- remesiel a bývania našich predkov“ , druhá expozícia „ ZOO- panoptikum“. Samozrejme, návštevníci si môžu prezrieť aj fotografickú galériu R. a C. Capa.
Turistické informačné centrum ponúka výstavu umeleckej tvorby miestnych umelcov a talentov.
ZŠ s VJM J. Erdélyiho očakáva svojich návštevníkov na vedecko- interaktívnej výstave „ Technika“.
Hasičský a záchranný zbor Veľké Kapušany svojich návštevníkov oboznámi s náplňou práce, poslaním a vybavením.
Maďarský dom ponúka dve výstavy : Spomienková izba J. Erdélyiho a Spomienková izba „ 56“ a možnosť návštevy knižnice Lászlóa Mécsa.

V rámci týchto ponúkaných návštev a programov určite prežijete množstvo príjemných chvíľ a zážitkov . Rozšírite svoje poznatky , vedomosti , ale aj zručnosti a keď bude aj „ šťastíčko „ naklonené pri žrebovaní hodnotných cien, 28. september bude nezabudnuteľným dňom !

Tešíme sa na vás!


 

nestanovený - 28.9.2018   15:00

verseny.png

Mesto Veľké Kapušany

Zasúťažte si s nami a vyhrajte hodnotné darčeky

Milé deti!
Na 28. septembra sme pre vás pripravili okrem pestrého programu aj zaujímavú súťaž.


 

nestanovený - 3.10.2018   15:00

zastupitelstvo.png

Mestský úrad

Pozvánka na 26. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 03.10.2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva - predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva - predkladajú: predsedovia komisií MsZ
5. Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení na školský rok 2018/2019 - predkladá: Ing. Gejza Dobos, Spoločný školský úrad
6. Konsolidovaná výročná správa Mesta Veľké Kapušany za rok 2017- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
7. Úprava programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2018 -predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
8. Voľba náčelníka Mestskej polície mesta Veľké Kapušany - predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
9. Rôzne
10.Diskusia
1.Záver.


 

nestanovený - 28.9.2018   15:00

5-02.jpg

Veľké Kapušany

Vyfarbme spolu Veľkokapušianské ulice

Všetkých Vás srdečne čakáme!


 

nestanovený - 28.9.2018   8:30

rajz_kapos_sep-02 (1).jpg

Mestský úrad

Vyfarbme spolu Veľkokapušianské ulice

Keďže sa to nepodarilo v júni z dôvodu zlých poveternostných podmienok, dúfame, že sa nám to podarí 28.septembra 2018.
Srdečne vás očakávame na spoločnom kreslení s kriedou pred budovou MsÚ o 8.30 hodine. My zabezpečíme kriedy a vy vezmite so sebou svoju kreativitu. Sľubujeme, že sa v tento deň nebudete nudiť.
Bližšie informácie čoskoro!


 

nestanovený - 27.10.2018   12:0

plakát.png

Centrum mesta

XXVI. Veľkokapušiansky jarmok

Srdečne Vás pozývame na XXVI. Veľkokapušiansky jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-27. októbra 2018.
Organizačný poriadok pre jarmočníkov nájdete v prílohe.


 

nestanovený - 10.9.2018   15:00

zastupitelstvo.png

Mestský úrad

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční mimo plánu rokovania MsZ dňa 10. septembra 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Riešenie havarijnej situácie strešnej konštrukcie bytového domu č. 56/96 na sídlisku P.O.H. vo Veľkých Kapušanoch
- predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
4. Vyhodnotenie súťaže I. ročníka o najkrajší balkón, záhradu – dvor pri rodinnom dome, predzáhradku pri bytovom dome a v záhradkárskej osade
- predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka
5. Vyhodnotenie súťaže v rámci Tematického roku 2018 vo Veľkých Kapušanoch“ pod názvom – COPUS MESTO PRE NAŠE DETI.
- predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka
6. Záver. 

nestanovený - 12.9.2018   10:00

23.elemiszersegely-segelyszervezethu.jpg

Dom služieb Hlavná 58

POTRAVINOVÁ POMOC

Dňa 11. a 12. septembra (utorok, streda) 2018 od 10.00 hod v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú pomoc, podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.

Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci boli stanovené operačným programom OP FEAD 2014-2016. Opatrenie č.1. Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne:
1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN
2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný
dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosť

Zoznamy príjemcov pre túto distribúciu 11. septembra do 12:00 a 12. septembra do 12:00 sú konečné, je možné sa o pomoci informovať:
- na prvom kontakte mestského úradu
- v turistickom informačnom centre
- v Dome služieb, vchod sprava prízemie
Viac informácii o programe potravinovej pomoci na linke UPSVAR:
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818

Kontakt: 0903 715 036 , Peter Rebreš


 

15.8. - 31.8.2018   08:00

39167153_1047697368738955_5174425746084462592_n.jpg

Mestský úrad

Copus - oficiálne noviny samosprávy mesta Veľké Kapušany

Oznamujeme občanom, že je vydané najnovšie číslo Copus-u. Dostupné je v kancelárií prvého kontaktu v budove mestského úradu a v Turistickom informačnom centre.


 

10.7. - 31.8.2018   07:30

36837829_1382182748550973_1722663824252731392_n.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Hľa, príroda - ECCE, NATURA


 

nestanovený - 31.8.2018   12:00

1_1.jpg

Mesto Veľké Kapušany

„COPUS: MESTO PRE NAŠE DETI “ Výzva č. 1/ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje Výzvu č. 1/ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.
Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte predložiť žiadosť na podporu originálnych nápadov v rámci tematického roka „COPUS: MESTO PRE NAŠE DETI“

V prílohách nájdete žiadosť o poskytnutie dotácie so zoznamom povinných príloh, formulár popisu projektu a formulár rozpočtu projektu.
Prajeme Vám veľa úspechov pri predkladaní Vašich projektových zámerov!


 

1.6. - 25.10.2018   7:30

34793168_1340957262673522_8068984286247649280_n (3).jpg

Mestské kultúrne stredisko

Moje prázdniny


 

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka