Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 9. 9. 2018

nestanovený - 27.10.2018   12:0

plakát.png

Centrum mesta

XXVI. Veľkokapušiansky jarmok

Srdečne Vás pozývame na XXVI. Veľkokapušiansky jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-27. októbra 2018.
Organizačný poriadok pre jarmočníkov nájdete v prílohe.


 
Súbor na stiahnutie org.poriadok.pdf org.poriadok.pdf (170.7 kB)

nestanovený - 10.9.2018   15:00

zastupitelstvo.png

Mestský úrad

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční mimo plánu rokovania MsZ dňa 10. septembra 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Riešenie havarijnej situácie strešnej konštrukcie bytového domu č. 56/96 na sídlisku P.O.H. vo Veľkých Kapušanoch
- predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
4. Vyhodnotenie súťaže I. ročníka o najkrajší balkón, záhradu – dvor pri rodinnom dome, predzáhradku pri bytovom dome a v záhradkárskej osade
- predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka
5. Vyhodnotenie súťaže v rámci Tematického roku 2018 vo Veľkých Kapušanoch“ pod názvom – COPUS MESTO PRE NAŠE DETI.
- predkladá: Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka
6. Záver. 

nestanovený - 12.9.2018   10:00

23.elemiszersegely-segelyszervezethu.jpg

Dom služieb Hlavná 58

POTRAVINOVÁ POMOC

Dňa 11. a 12. septembra (utorok, streda) 2018 od 10.00 hod v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú pomoc, podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.

Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci boli stanovené operačným programom OP FEAD 2014-2016. Opatrenie č.1. Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne:
1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN
2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný
dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosť

Zoznamy príjemcov pre túto distribúciu 11. septembra do 12:00 a 12. septembra do 12:00 sú konečné, je možné sa o pomoci informovať:
- na prvom kontakte mestského úradu
- v turistickom informačnom centre
- v Dome služieb, vchod sprava prízemie
Viac informácii o programe potravinovej pomoci na linke UPSVAR:
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818

Kontakt: 0903 715 036 , Peter Rebreš


 

1.6. - 25.10.2018   7:30

34793168_1340957262673522_8068984286247649280_n (3).jpg

Mestské kultúrne stredisko

Moje prázdniny


 

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka