Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 19. 9. 2018

nestanovený - 3.12.2018   18:00

47095316_2234389523271778_1756903226227032064_n.jpg

Mestský úrad

Demjénné Kovács Erna KÉT ÉVSZÁZAD EGYÜTT - A nagykaposi zsidóság története

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!!!


Demjénné Kovács Erna KÉT ÉVSZÁZAD EGYÜTT- A nagykaposi zsidóság története című könyv bemutatója és a szerzővel való beszélgetés helyszíne technikai okok miatt megváltozott, így a rendezvény ma, azaz 2018. december 3 -án 18.00 órai kezdettel a Városi Hivatal üléstermében kerül megrendezésre. Megértésüket köszönjük és szeretettel várunk mindenkit.


 

nestanovený - 3.12.2018   15:00

zastupitelstvo.png

v zasadacej miestnosti Mestského úradu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 03. decembra o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch.


 

nestanovený - 20.12.2018   12:00

Kar.vásár.png

v centre mesta

Vianočný jarmok

Mesto Veľké Kapušany Vás srdečne pozýva na Vianočný jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. - 20. decembra 2018 v centre mesta.

Organizačný poriadok pre jarmočníkov si môžete prečítať v prílohe.


 

nestanovený - 23.11.2018   18:00

A HALOTTEMBER.jpg

Mestské kultúrne stredisko

A halottember - Felvidéki Magyar Monodráma Fesztivál


 

nestanovený - 13.12.2018   08:00

plagát čaro vianoc.jpg

Nemocnica s poliklinikou n. o. v Kráľovskom Chlmci,

Čaro vianoc

Program:
- Výroba vianočných ozdôb
- Vianočné pečivo
- Výzdoba vianočného stromčeka
- Výroba vyanočných baliacich papierov


 

nestanovený - 22.11.2018   08:00

farebný svet plagát.jpg

Nemocnica s poliklinikou n. o. v Kráľovskom Chlmci, Mestské kultúrne stredisko vo Veľkých Kapušanoch

Farebný svet

Program:
- Výtvarné techniky
- Maľba
- Koláž
- Maľovanie na sklo
- Výstava vytvorených prác


 

nestanovený - 26.11.2018   08:00

plagát kuchyňa.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Kuchyňa

Program:
- Jedlá zdravej výživy
- Prevencia onkologických ochorení


 

nestanovený - 3.11.2018   10:00

44668869_1155321064624920_6399109647332016128_n.jpg

Maďarský dom

Jarmok domácich produktov


 

nestanovený - 31.10.2018   19:00

halloween.png

Turisticé informačné centrum

Halloween

Srdečne Vás pozývame na premietanie filmu: V zajatí démonov, ktoré sa uskutoční 31. októbra 2018 o 19:00 hod. v Turistickom informačnom centre. Premietanie filmu bude s maďarským dabingom.


 

nestanovený - 9.11.2018   10:00

23.elemiszersegely-segelyszervezethu.jpg

Dom služieb

POTRAVINOVÁ POMOC 2018

Dňa 8. a 9. novembra (štvrtok, piatok) 2018 od 10.00 hod v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú pomoc, podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.

Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci boli stanovené operačným programom OP FEAD 2014-2016. Opatrenie č.1. Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne:
1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN
2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný
dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosť

Zoznamy príjemcov pre túto distribúciu 8. novembra do 12:00 a 9. novembra do 12:00 sú konečné, je možné sa o pomoci informovať:
- na prvom kontakte mestského úradu
- v turistickom informačnom centre
- v Dome služieb, vchod sprava prízemie
Viac informácii o programe potravinovej pomoci na linke UPSVAR:
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818

Kontakt: 0903 715 036 , Peter Rebreš


 

nestanovený - 27.10.2018   13:00

i_5310782.png

centrum mesta

Teater Komika - Príbeh rytiera

V rámci Veľkokapušianskeho jarmoku vás srdečne pozývame na jarmočné divadlo komediantov Teater Komika s názvom Príbeh rytiera, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2018 o 13.00 hod. pred budovou mestského úradu.
Zároveň vás pozývame do Remeselníckej dielni na ukážku a tvorbu remeselníkov, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 27. októbra 2018 vo veľkej zasadačke v budove MsÚ.

Srdečne očakávame všetkých záujemcov.


 

nestanovený - 11.11.2018   00:00

Operačný program ľudské zdroje.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Názov projektu: Komunitné centrum Veľké Kapušany
Číslo žiadosti: NFP312060Q966
Kód výzvy: OPĽZ – PO6-SC613-2016-2
Operačný program: Ľudské zdroje

Mesto Veľké Kapušany oznamuje, že Ministerstvo vnútra SR rozhodnutím č. 0016710/2018 zo dňa 12.10.2018 schválilo nenávratný finančný príspevok na výstavbu komunitného centra vo výške 302 673,80 Eur (čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov 318 604,- Eur ).


 

nestanovený - 11.11.2018   00:00

logo OP KZP.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Názov projektu: Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany
Číslo žiadosti: NFP310040J720
Kód výzvy: OPKZP- PO4- SC431-2017-19
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Mesto Veľké Kapušany oznamuje, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia rozhodnutím č. 2018/EŠIF/22756-21 zo dňa 19.10.2018 schválilo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska vo výške 745.568,74 Eur (čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov 784 809,20 Eur ). V rámci rekonštrukcie sa uskutočnia nasledovné aktivity:
1.Tepelno-technické úpravy obalovej konštrukcie (zateplenie zvislého obvodového plášťa, zateplenie strechy, zateplenie podlahy, výmena výplní otvorov)
2: Modernizácia zdroja tepla a vykurovacej sústavy
3: Inštalácia rekuperácie so spätným získavaním tepla
4: Modernizácia osvetľovacej sústavy


 

nestanovený - 28.10.2018   15:45

44509528_1154244094732617_2939391852635226112_n.jpg

református templom előtt

Megemlékezés az elhurcoltakról


 

nestanovený - 21.10.2018   07:30

otvorena_samosprava_banner_2.2012-300x118.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Stanovisko Mesta Veľké Kapušany k rebríčku otvorenosti slovenských samospráv:

Mesto Veľké Kapušany postupuje so zverejňovaním dokumentov a informácií v súlade s platnou legislatívou. Nie všetky oblasti, ktoré boli merané sú nám jasné, z toho dôvodu sme si od organizácie vyžiadali podrobnú analýzu výsledkov.

Treba podotknúť, že v termíne od 14.03.2017 do 19.04.2017 v Meste Veľké Kapušany NKÚ uskutočnil kontrolu eGovernment-u a informačných systémov nášho mesta, ktorá dopadla výborne.
Predmetom kontroly boli všeobecné informácie o forme zabezpečovania eGovernment-u v meste, indikátory výkonnosti elektronických služieb a ich prínos pre občana a mesto a dodržiavanie vybraných povinností mesta v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania, rozvoja a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy. Na základe zistených skutočností vzišli odporúčania pre mesto Veľké Kapušany:

1. Zriadiť osobitnú e-mailovú schránku pre oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti pod vlastnou doménou mesta.
2. Aktualizovať a doplniť webovú stránky obce o relevantné informácie a dokumenty.
3. Aktualizovať a doplniť bezpečnostný projekt obce vrátane smerníc.
4. Aktualizovať VZN a smernice obce s ohľadom na výkon služieb v elektronickej podobe.
Všetky odporúčania mesto v stanovených lehotách odstránilo.

Vedenie mesta urobí podrobný audit tohto merania a na základe toho v súlade s platnou legislatívou prijme opatrenia, aby sa daný stav určite zlepšil. 

nestanovený - 31.10.2018   07:30

RoadWorks-e1459417827922.jpg

Mesto Veľké Kapušany

rekonštrukcia chodníkov

Mesto Veľké Kapušany touto cestou prosí obyvateľov ul. Záhradnej o upratanie chodníkov pred svojimi rodinnými domami, nakoľko sa bude realizovať asfaltovanie chodníkov a vstupov k rodinným domom.
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.


 

nestanovený - 31.10.2018   07:30

golden-man.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Rekonštrukcia verejného rozhlasu

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom, že na území mesta prebieha rekonštrukcia verejného rozhlasu, preto prosíme o Vašu trpezlivosť za vzniknuté výpadky.


 

nestanovený - 21.10.2018   10:30

Mécs plakát 2018.jpg

Rímskokatolícky kostol

Spomínanie na Lászlóa Mécsa


 

nestanovený - 23.10.2018   17:30

56 plakát.jpg

Maďarský dom

Pamätný deň revolúcie v roku 1956


 

nestanovený - 10.10.2018   19:00

Bez názvu.png

Mestské kultúrne stredisko

Latabár Teátrum - Mamma Mia!

Kedves Közönség!
Minden jegy elkelt, teltházas lesz a ma esti Mamma Mia című színházi előadás.


 

nestanovený - 13.10.2018   15:00

Herczegh.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Herczegh Géza szoboravató ünnepség


 

nestanovený - 10.10.2018   19:00

unnamed.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Latabár Teátrum - Mamma Mia!


Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie: Mamma Mia!


 

nestanovený - 6.10.2018   15:00

unnamed.jpg

Mestský úrad

Spomienková slávnosť na pamiatku aradských mučeníkov


 

nestanovený - 28.9.2018   08:00

images.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Cestné uzávierky

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom mesta, že dňa 28. 9. 2018 budú dočasne uzavreté miestne komunikácie z dôvodu konania kultúrneho podujatia „Vyfarbme spolu Veľkokapušianské ulice! – Színezzük ki együtt Nagykapos utcáit!
Podrobné informácie o uzavretých úsekov môžete prečítať v prílohe.


 

nestanovený - 30.10.2018   08:00

Plakát.png

Turisticé informačné centrum

Miestne hodnoty - umelecká tvorba

Turistické informačné centrum Vás srdečne pozýva na výstavu s názvom „Miestne hodnoty - umelecká tvorba“, kde záujemcovia môžu pozrieť umelecké tvorby talentov nášho mesta.
Medzi vystavovateľmi sú: Štefan Tövis, Ferenc György, Peter Vahila , Alexander Szanyo, Michal Tóth, Július Tóth, Štefan Kondor, Ödön Góga, Michal Fecko, Iveta Kissová, Beata Novotná, Virgínia Tóthová, Štefan Kissi, Rita Dudášová. Dňa 28. septembra 2018 v rámci programu „Deň otvorených dverí“ Galéria je otvorená do 18:00 hod.
Všetkých vás srdečne očakávajú


 

nestanovený - 28.9.2018   15:00

cellier-image.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Dňa otvorených dverí

Milé deti, vážení rodičia !
Tešíme sa na vašu účasť počas Dňa otvorených dverí 28. septembra v čase od 15.00 – 18.00 hod.
Informujeme vás o programoch, ktoré ponúkajú jednotlivé inštitúcie zapojené do tejto veľkolepej akcie:
Klub Kalokagathia ponúka príležitosť na vyskúšanie si lukostreľby, kickboxu, TRX, využiť možnosti modernej posilňovne na cvičenie ako aj možnosť zapojiť sa a vyskúšať intervalový silový tréning.
ZŠ P.O.Hviezdoslava sa na záujemcov teší a očakáva na bádanie a hry v rámci vedecko – interaktívnej výstavy „ Koleso“.
Klub dôchodcov organizuje tradičné páranie peria a svojich návštevníkov očakáva aj na ochutnávku chutných „fánkov“.
Mestské kultúrne stredisko v rámci projektu Copus pripravilo dve expozície. Prvá „ Skanzen- remesiel a bývania našich predkov“ , druhá expozícia „ ZOO- panoptikum“. Samozrejme, návštevníci si môžu prezrieť aj fotografickú galériu R. a C. Capa.
Turistické informačné centrum ponúka výstavu umeleckej tvorby miestnych umelcov a talentov.
ZŠ s VJM J. Erdélyiho očakáva svojich návštevníkov na vedecko- interaktívnej výstave „ Technika“.
Hasičský a záchranný zbor Veľké Kapušany svojich návštevníkov oboznámi s náplňou práce, poslaním a vybavením.
Maďarský dom ponúka dve výstavy : Spomienková izba J. Erdélyiho a Spomienková izba „ 56“ a možnosť návštevy knižnice Lászlóa Mécsa.

V rámci týchto ponúkaných návštev a programov určite prežijete množstvo príjemných chvíľ a zážitkov . Rozšírite svoje poznatky , vedomosti , ale aj zručnosti a keď bude aj „ šťastíčko „ naklonené pri žrebovaní hodnotných cien, 28. september bude nezabudnuteľným dňom !

Tešíme sa na vás!


 

nestanovený - 28.9.2018   15:00

verseny.png

Mesto Veľké Kapušany

Zasúťažte si s nami a vyhrajte hodnotné darčeky

Milé deti!
Na 28. septembra sme pre vás pripravili okrem pestrého programu aj zaujímavú súťaž.


 

nestanovený - 3.10.2018   15:00

zastupitelstvo.png

Mestský úrad

Pozvánka na 26. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 03.10.2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva - predkladá: Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka mesta
4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva - predkladajú: predsedovia komisií MsZ
5. Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení na školský rok 2018/2019 - predkladá: Ing. Gejza Dobos, Spoločný školský úrad
6. Konsolidovaná výročná správa Mesta Veľké Kapušany za rok 2017- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
7. Úprava programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2018 -predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
8. Voľba náčelníka Mestskej polície mesta Veľké Kapušany - predkladá: PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
9. Rôzne
10.Diskusia
1.Záver.


 

nestanovený - 28.9.2018   15:00

5-02.jpg

Veľké Kapušany

Vyfarbme spolu Veľkokapušianské ulice

Všetkých Vás srdečne čakáme!


 

nestanovený - 28.9.2018   8:30

rajz_kapos_sep-02 (1).jpg

Mestský úrad

Vyfarbme spolu Veľkokapušianské ulice

Keďže sa to nepodarilo v júni z dôvodu zlých poveternostných podmienok, dúfame, že sa nám to podarí 28.septembra 2018.
Srdečne vás očakávame na spoločnom kreslení s kriedou pred budovou MsÚ o 8.30 hodine. My zabezpečíme kriedy a vy vezmite so sebou svoju kreativitu. Sľubujeme, že sa v tento deň nebudete nudiť.
Bližšie informácie čoskoro!


 

16.9. - 22.9.2018   00:00

KSK-Europsky-Tyzden-Mobility.jpg

Košický kraj

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v termíne od 16. do 22. 9. s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať na prepravu multimediálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) - alternatívy osobných motorových vozidiel a možnosti zdieľanej mobility.

Viac informácií k projektu nájdete na eurotm2018.eurotm.sk/


 

nestanovený - 27.10.2018   12:0

plakát.png

Centrum mesta

XXVI. Veľkokapušiansky jarmok

Srdečne Vás pozývame na XXVI. Veľkokapušiansky jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-27. októbra 2018.
Organizačný poriadok pre jarmočníkov nájdete v prílohe.


 

1.6. - 25.10.2018   7:30

34793168_1340957262673522_8068984286247649280_n (3).jpg

Mestské kultúrne stredisko

Moje prázdniny


 

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka