Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 13. 10. 2018

nestanovený - 11.11.2018   00:00

Operačný program ľudské zdroje.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Názov projektu: Komunitné centrum Veľké Kapušany
Číslo žiadosti: NFP312060Q966
Kód výzvy: OPĽZ – PO6-SC613-2016-2
Operačný program: Ľudské zdroje

Mesto Veľké Kapušany oznamuje, že Ministerstvo vnútra SR rozhodnutím č. 0016710/2018 zo dňa 12.10.2018 schválilo nenávratný finančný príspevok na výstavbu komunitného centra vo výške 302 673,80 Eur (čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov 318 604,- Eur ).


 

nestanovený - 11.11.2018   00:00

logo OP KZP.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Názov projektu: Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany
Číslo žiadosti: NFP310040J720
Kód výzvy: OPKZP- PO4- SC431-2017-19
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Mesto Veľké Kapušany oznamuje, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia rozhodnutím č. 2018/EŠIF/22756-21 zo dňa 19.10.2018 schválilo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska vo výške 745.568,74 Eur (čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov 784 809,20 Eur ). V rámci rekonštrukcie sa uskutočnia nasledovné aktivity:
1.Tepelno-technické úpravy obalovej konštrukcie (zateplenie zvislého obvodového plášťa, zateplenie strechy, zateplenie podlahy, výmena výplní otvorov)
2: Modernizácia zdroja tepla a vykurovacej sústavy
3: Inštalácia rekuperácie so spätným získavaním tepla
4: Modernizácia osvetľovacej sústavy


 

nestanovený - 28.10.2018   15:45

44509528_1154244094732617_2939391852635226112_n.jpg

református templom előtt

Megemlékezés az elhurcoltakról


 

nestanovený - 21.10.2018   07:30

otvorena_samosprava_banner_2.2012-300x118.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Stanovisko Mesta Veľké Kapušany k rebríčku otvorenosti slovenských samospráv:

Mesto Veľké Kapušany postupuje so zverejňovaním dokumentov a informácií v súlade s platnou legislatívou. Nie všetky oblasti, ktoré boli merané sú nám jasné, z toho dôvodu sme si od organizácie vyžiadali podrobnú analýzu výsledkov.

Treba podotknúť, že v termíne od 14.03.2017 do 19.04.2017 v Meste Veľké Kapušany NKÚ uskutočnil kontrolu eGovernment-u a informačných systémov nášho mesta, ktorá dopadla výborne.
Predmetom kontroly boli všeobecné informácie o forme zabezpečovania eGovernment-u v meste, indikátory výkonnosti elektronických služieb a ich prínos pre občana a mesto a dodržiavanie vybraných povinností mesta v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania, rozvoja a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy. Na základe zistených skutočností vzišli odporúčania pre mesto Veľké Kapušany:

1. Zriadiť osobitnú e-mailovú schránku pre oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti pod vlastnou doménou mesta.
2. Aktualizovať a doplniť webovú stránky obce o relevantné informácie a dokumenty.
3. Aktualizovať a doplniť bezpečnostný projekt obce vrátane smerníc.
4. Aktualizovať VZN a smernice obce s ohľadom na výkon služieb v elektronickej podobe.
Všetky odporúčania mesto v stanovených lehotách odstránilo.

Vedenie mesta urobí podrobný audit tohto merania a na základe toho v súlade s platnou legislatívou prijme opatrenia, aby sa daný stav určite zlepšil. 

nestanovený - 31.10.2018   07:30

RoadWorks-e1459417827922.jpg

Mesto Veľké Kapušany

rekonštrukcia chodníkov

Mesto Veľké Kapušany touto cestou prosí obyvateľov ul. Záhradnej o upratanie chodníkov pred svojimi rodinnými domami, nakoľko sa bude realizovať asfaltovanie chodníkov a vstupov k rodinným domom.
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.


 

nestanovený - 31.10.2018   07:30

golden-man.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Rekonštrukcia verejného rozhlasu

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom, že na území mesta prebieha rekonštrukcia verejného rozhlasu, preto prosíme o Vašu trpezlivosť za vzniknuté výpadky.


 

nestanovený - 21.10.2018   10:30

Mécs plakát 2018.jpg

Rímskokatolícky kostol

Spomínanie na Lászlóa Mécsa


 

nestanovený - 23.10.2018   17:30

56 plakát.jpg

Maďarský dom

Pamätný deň revolúcie v roku 1956


 

nestanovený - 13.10.2018   15:00

Herczegh.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Herczegh Géza szoboravató ünnepség


 

nestanovený - 30.10.2018   08:00

Plakát.png

Turisticé informačné centrum

Miestne hodnoty - umelecká tvorba

Turistické informačné centrum Vás srdečne pozýva na výstavu s názvom „Miestne hodnoty - umelecká tvorba“, kde záujemcovia môžu pozrieť umelecké tvorby talentov nášho mesta.
Medzi vystavovateľmi sú: Štefan Tövis, Ferenc György, Peter Vahila , Alexander Szanyo, Michal Tóth, Július Tóth, Štefan Kondor, Ödön Góga, Michal Fecko, Iveta Kissová, Beata Novotná, Virgínia Tóthová, Štefan Kissi, Rita Dudášová. Dňa 28. septembra 2018 v rámci programu „Deň otvorených dverí“ Galéria je otvorená do 18:00 hod.
Všetkých vás srdečne očakávajú


 

nestanovený - 27.10.2018   12:0

plakát.png

Centrum mesta

XXVI. Veľkokapušiansky jarmok

Srdečne Vás pozývame na XXVI. Veľkokapušiansky jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-27. októbra 2018.
Organizačný poriadok pre jarmočníkov nájdete v prílohe.


 
Súbor na stiahnutie org.poriadok.pdf org.poriadok.pdf (170.7 kB)

1.6. - 25.10.2018   7:30

34793168_1340957262673522_8068984286247649280_n (3).jpg

Mestské kultúrne stredisko

Moje prázdniny


 

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka