Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu je  centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami mesta.
Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách. Občania v týchto priestoroch nájdu všetky tlačivá, ktoré sú nutné na vybavovanie úradných záležitostí, formuláre žiadosti a rovnako pomoc pri ich vyplnení.

Ak nie je možné vybaviť všetky náležitosti v kancelárii prvého kontaktu, usmernia klienta na odborné pracovisko, ktoré zabezpečí kompletné vybavenie žiadosti.

Služby kancelárie prvého kontaktu:

Informácie o službách MsÚ

  • usmernenie klienta
  • tlačivá pre dane a poplatky, pomoc pri ich vyplnení

Pokladňa

  • príjem platieb
  • úhrada správnych poplatkov
  • úhrada miestnych poplatkov a daní

Kontakt:
Nájdete ju na prízemí objektu Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch, sídl. L.N. Tolstého č. 1.
Tel.č. +421 56 6382488


 
Otváracie hodiny
PONDELOKod 8.00 hod. do 16.00 hod.
UTOROKod 8.00 hod. do 16.00 hod.
STREDAod 8.00 hod. do 17.00 hod.
ŠTVRTOKod 8.00 hod. do 16.00 hod.
PIATOKod 8.00 hod. do 16.00 hod
Pokladničné hodiny
PONDELOKod 8.00 hod. do 15.45 hod.
UTOROKod 8.00 hod. do 15.45 hod.
STREDAod 8.00 hod. do 16.45 hod.
ŠTVRTOKod 8.00 hod. do 15.45 hod.
PIATOKod 8.00 hod. do 11.45 hod

Informovanie osobitný zákon

Informovanie osobitný zákon
Prevádzkovateľ: Mesto Veľké Kapušany, L.N. Tolstého č. 1, Veľké Kapušany
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Účel spracovania: vybavovanie žiadosti podľa osobitného zákona – uvedené na tlačive žiadosti
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány štátnej moci a kontrolné orgány
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku


 

Informovanie - dokument

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka