Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Akcie

5.2. - 28.2.2018   08:00

1.png

Mestské kultúrne stredisko

Akordy farieb


 

nestanovený - 28.2.2018   10:00

23.elemiszersegely-segelyszervezethu.jpg

Veľké Kapušany

POTRAVINOVÁ POMOC 2018

Dňa 27. a 28. februára (utorok, streda) 2018 od 10:00 hod. v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú a základnú materiálnu pomoc, podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.
Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci boli stanovené operačným programom OP FEAD, Opatrenie č.1. Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne:

1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN
2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosť
Konečným príjemcom hygienických balíčkov je primárne:
1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN

Zoznamy príjemcov pre túto distribúciu 27. februára do 13:00 a 28. februára do 12:00 sú konečné, je možné o potravinovej pomoci sa informovať
- na prvom kontakte mestského úradu
- v turistickom informačnom centre
- v Dome služieb, vchod sprava prízemie

Viac informácii o programe potravinovej pomoci na linke UPSVAR:
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818
Kontakt: 0903 715 036, Peter Rebreš


 

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 

2.2. - 25.5.2018   08:00

3.png

Mestské kultúrne stredisko

Kapušianska paleta


 

7.2. - 28.2.2018   08:00

5.png

Mestské kultúrne stredisko

Polícia


 

12.2. - 21.2.2018   15:00

getpicture.png

Mestský úrad Veľké Kapušany

Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta zvoláva 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Správa hlavnej kontrolórky meste Veľké Kapušany o výsledku kontroly zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
6. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- prekladajú: predsedovia komisií MsZ
7. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I. polrok školského roku 2017/2018
- Ing. Dobos Gejza, Spoločný školský úrad
8. Informácia o podaných projektoch a realizácii schválených projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta
- prekladá: Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver


 

13.2. - 9.3.2018   14:00

Untitled.png

Hotel Družba - Veľké Kapušany

Pozvánka

Denné centrum vo Veľkých Kapušanoch Vás pozýva na slávnsostné posedenie pri hudbe z príležitosti osláv MDŽ, ktoré sa uskutoční dňa 9. marca 2018 (v piatok) o 14:00 hod. v hoteli Družba vo Veškých Kapušanoch. Vtupné 10 eur. Svoju účasť potvrďte do 6. marca na tel. čísle 638 2550 alebo 0918 872 519


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka