Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Akcie

12.2. - 21.2.2018   15:00

getpicture.png

Mestský úrad Veľké Kapušany

Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta zvoláva 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Správa hlavnej kontrolórky meste Veľké Kapušany o výsledku kontroly zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
6. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- prekladajú: predsedovia komisií MsZ
7. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I. polrok školského roku 2017/2018
- Ing. Dobos Gejza, Spoločný školský úrad
8. Informácia o podaných projektoch a realizácii schválených projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta
- prekladá: Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver


 

Nenašli sa žiadne akcie

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka