Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Akcie

12.2. - 21.2.2018   15:00

getpicture.png

Mestský úrad Veľké Kapušany

Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta zvoláva 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Správa hlavnej kontrolórky meste Veľké Kapušany o výsledku kontroly zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
6. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- prekladajú: predsedovia komisií MsZ
7. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I. polrok školského roku 2017/2018
- Ing. Dobos Gejza, Spoločný školský úrad
8. Informácia o podaných projektoch a realizácii schválených projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta
- prekladá: Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver


 

nestanovený - 3.6.2018   16:00

unnamed.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Deň národnej spolupatričnosti


 

nestanovený - 10.8.2018   7:30

SK.png

Mesto Veľké Kapušany

Čistý dvor, pekný dom

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje súťaž o získanie titulu
“Čistý dvor, pekný dom”

Prihlášku s podmienkami súťaže si záujemca môže vyzdvihnúť na prvom kontakte mestského úradu alebo si môže stiahnúť.


 
Súbor na stiahnutie prihláška.docx prihláška.docx (49.9 kB)
Súbor na stiahnutie plagát_sk.pdf plagát_sk.pdf (666.8 kB)

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 

7.3. - 31.5.2018   8:00

sk.png

P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch

Zápis detí do MŠ na sídl. P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.
Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať
od 30.04 - do 31.05. 2018.


 

14.5. - 8.6.2018   07:30

plakát.png

Mestský úrad

Charitatívna zbierka

Mestský úrad Veľké Kapušany organizuje
Charitatívnu zbierku
pre OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka