Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Akcie

nestanovený - 27.6.2018   15:00

getpicture.png

Mestský úrad

Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
5. Schválenie Záverečného účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2017
Správa audítora za rok 2017 - predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Veľké Kapušany za rok 2017 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
6. Schválenie úpravy rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2018 - predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
7. Návrh VZN č. 147/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 119/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany- predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci odboru organizačného, administratívneho a sociálnych vecí
8. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany na II. polrok 2018 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver.


 

Nenašli sa žiadne akcie

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka