Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Kultúrne a spoločenské kluby

Obecný parlament mladých Veľké Kapušany

 

Zástupcovia mladých zo škôl a mládeže mesta Veľké Kapušany od 9. októbra 2007 sa pravideľne stretáva každý utorok od 15:00 v Centre voľného času vo Veľkých Kapušanoch.

Ich cieľmi sú:

  • rozvíjať participáciu mladých ľudí v meste na správe veci verejných
  • posilňovať záujem mládeže byť aktívnymi občanmi a aktívne participovať na demokratických procesoch
  • podporiť participáciu detí a mládeže v školských štruktúrach, aby si navykli pracovať v demokracii
  • budovať vzájomnú dôveru medzi samosprávou a mladými ľuďmi
  • podieľať sa na zlepšení prístupu mladých ľudí ku kvalitným informáciám
  • zabezpečiť zlepšenie a spríjemnenie podmienok pre život, prácu, vzdelávanie a využívanie voľného času mladých ľudí v meste

Môžete ich nájsť aj na webovej stránke CVČ: www.cvcvkapusany.edu.sk/


Klub dôchodcov

Kontakt: Danyiová Magdalena

Klub dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch vznikol v roku 1975. Od roku 1986 má stále sídlo na ulici Zelenej č. 68. K dnešnému dňu združuje 317 členov.
Klubový život sa realizuje na samosprávnom základe na čele s predsedom Mgr. Ladislavom Pappom, ďalšími členmi samosprávy a vedúcou klubu dôchodcov p. Katarínou Szabovou. Medzi tradičné podujatia organizované klubom dôchodcov patrí posedenie pri jedličke pre osamelých členov klubu, spoločné jubilejné oslavy, posedenie pri príležitosti MDŽ, literárne popoludnia a výstava ručných prác. Klub zabezpečuje mnohé ďalšie aktivity, kultúrne programy, vystúpenia a organizuje zájazdy pre dôchodcov.
Seniorky a seniori majú otvorené dvere klubu každý pondelok, stredu a piatok od 13:30 hod.

 

Detský folklórny súbor VÁNOK

Detský folklórny súbor Vánok

Kontakt: Jozef Popčák, Foto: Jozef Popčák

Web stránka: www.dfsvanok.sk

DSF Vánok začal pracovať od 1.9.1999. Nakoľko v tomto národnostne zmiešanom území veľmi dlho absentoval slvesnký folklór, ľudové zvyky a obyčaje, rozhodlo sa veenie Matice slovenskej spolu s niekoľkými nadšencami založiť detský folklórny súbor, ktorý už pri svojom zrode dostal do vienka meno "Vánok". V roku 2002 sa súbor pretransformoval na samostatný subjekt - Občianske združenie Vánok. Jeho predsedom je od samého počiatku pán Jozef Popčák, ktorý je obrovskym nadšencom a fanúšikom slovenského folklóru, a ktorý je na svojich "vankárov" a ich prácu patrične hrdý. Detskými hrami, piesňami a hlavne tancom prezentujeme slovesnké ľudové tradície na juhu Zemplína - v jeho blízkom i širokom okolí.

V roku 2009 navštevuje súbor 47 detí. Súbor má tanečnú i spevácku zložku.

 

Spevácky zbor LATORIČAN

latorican.jpgKontakt: Mgr. Monika Olexová, predsedníčka OZ Latoričan, Foto: Mgr. Monika Olexová
Tel.č.: 0905 604 294
E-mail: olexovamonika@azet.sk , tel.č. 0908 695 009

Miešaný spevácky zbor Latoričan vznikol vo februári v r. 1996 a založila ho na podnet predsedu MO Matice Slovenskej Ing. Augustína Krištofčáka pani Mgr. Emília Cipková, vtedajšia riaditeľka ZUŠ vo Veľkých Kapušanoch. Ona znovu oživila slovenskú ľudovú pieseň v tomto jazykovo zmiešanom regióne. Členmi speváckeho zboru sa stali amatérski speváci, členovia Matice Slovenskej, ktorých spojila láska k spevu a k slovenským ľudovým piesňam. Názov Latoričan si členovia vybrali podľa rieky, ktorá tečie v blízkosti mesta. Počiatočný repertoár pozostával z už spomenutých ľudových piesni s dvojhlasnou úpravou, napr. V zahradôčke, Prečo si neprišiel, Lúčka zelená, Tancuj, tancuj, vykrúcaj, A ja taká čarná, Šumela horička, a iné. Prvé vystúpenie mal zbor v rámci osláv dňa matiek v r. 1996

V septembri 1996 sa umeleckou vedúcou zboru stala Ingrid Tóthová, ktorá od začiatku spolupracovala zo zborom ako korepetítorka a autorka úprav ľud. piesní a vedie zbor až do dnes. Repertoár sa rozšíril o ďalšie ľudové piesne, ktoré boli spracované trojhlasne a ktoré už nemali známky klasického folklóru. Vzorom takéhoto spracovania ľudových piesní boli Ciker, Suchoň, Moyzes, Bach a iní. Ľudové piesne s trojhlasnou úpravou, napr. Kolo nás, Štidiri, Anička mlynárová, Bodaj by Vás, Kysuca, Kysuca, Preletel sokol, Dunajská, Páslo dievča pávy, Dobrú noc, Pod horou a mnoho ďalších. Okrem ľudových piesní má zbor vo svojom repertoári aj piesne s vianočnou a cirkevnou tematikou. S nimi vystupuje na vianočných koncertoch v meste i v okolí. Najvýznamnejším podujatím bola prehliadka cirkevných piesní v ekumenickom kostole v Nacinej Vsi a prehliadky zborov pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda vo Veľkých Kapušanoch, v Kapušanoch pri Prešove, v Michalovciach, Pinkovciach a v Lekárovciach.

Týmito piesňami sa spevácky zbor každoročne predstavuje širokej verejnosti pri rôznych príležitostiach, na interných a verejných koncertoch doma v meste a v okolí Malčice, Slavkovce, Senné, Dúbravka, Pinkovce, Lekárovce, Pavlovce nad Uhom, Vysoká, Čierne Pole,Bunkovce, Cejkov a iné a v zahraničí Ukrajina - Užhorod, Svaľava, Maďarsko – Békešská Čaba, Élek, Srbsko – Nový Sad.

V roku 2004 zbor nahral svoj prvý a v roku 2013 druhý CD nosič. Občianské združenie Latoričan v r. 2006 za svoju činnosť a dobrú reprezentáciu mesta z rúk vtedajšieho primátora mesta PaedDr. Tibora Bodnára prevzalo ocenenie ,,Cenu Mesta Veľké Kapušany,,

K veľkému zlomu v zbore došlo v septembri 2002, keď sa zbor odčlenil od MO Matice slovenskej a vytvoril Občianské združenie Latoričan a stal sa samostatným subjektom.

Že tých 20 rokov súbor nelenil a usilovne pracoval svedčí množstvo nacvičených piesní, množstvo koncertov a vystúpení a veľa hodín strávených pri nácviku.

Cieľom všetkých členov zboru je svojim spevom potešovať svojich divákov a poslucháčov krásnymi slovenskými piesňami a celou svojou činnosťou naďalej prispievať k zachovávaniu slovenských piesni a ľudových tradícii v našom meste, ale aj v celom našom regióne.

 

FABOTÓ
 

Kontakt: Dr. Boczán Ferenc
Tel: +421905 784 401
E-mail: faboto@centrum.sk

Naša citarová skupina vznikla v roku 1995 vo Veľkých Kapušanoch. Od nášho vzniku sme organickou súčasťou kultúrneho života Veľkých Kapušian a Použia, ako aj Medzibodrožia. Viac krát sme vystupovali aj v zahraničí, ako napr. v Maďarsku, Zakarpatsku, Sedmohradsku alebo vo Vojvodine. Citarovú skupinu spája radosť spoločného muzicírovania, láska k maďarskej ľudovej muzike a citare, čo sa zlučuje s určitou dávkou posadnutosti a oddanosti. Od počiatkoch sa usilujeme o vernú interpretáciu ľudovej hudby, nezabúdajúc pritom na ľudovú hudbu nášho regiónu, pričom sa snažíme hrať čo najpestrejšie a prezentovať hudobné tradície čo najväčšieho počtu regiónov. Veríme, že nami interpretovaná muzika sprostredkuje hodnotu - hodnotu živej, neustále sa meniacej rôznorodosti ľudovej muziky. Počas našich vystúpení nám ušlo veľa aplauzu a odborného uznania. Sme hrdí na naše doposiaľ dosiahnuté výsledky, ale nie je našou prioritou presvedčovať porotu na rôznych súťažiach, ale aby sme sa zúčastnili čo najviac obecných slávností, hudobných festivalov a iných podobných podujatí, kde naozaj môžeme priblížiť ľudovú muziku ku všetkým vekovým kategóriám obecenstva.

 

Erdélyi János miešaný zbor

Erdélyi János miešaný zbor
Kontakt: László Bacskai
Foto: László Bacskai
E-mail: erjvkar@gmail.com

Zmiešaný spevácky zbor po viacročnom tichu začal znovu fungovať v roku 1996 s 32 členmi. Prvé predstavenie mali k príležitosti milecentenária, 25.8.1996. Zakladatelia zboru sú: Diószeghy Zoltán, Fuksz Aliz, ing. Kozsár Miklós a Miczák Bertalan. Miestna organizácia CSEMADOK-u poverila vedením zmiešaného zboru Malvinu Domonkos Baloghovú a Ladislava Muníka. Kvôli skorej smrti Ladislava Muníka zbor vedie Malvina od roku 2004 sama. V tejto práci jej pomáhala donedávna dirigentka Zsuzsa Barkó. Každý rok absolvujú viac domácich a medzinárodných vystúpení.

 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka