Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Kultúrne pamiatky

Kultúrne pamiatky mestaVytlačiť
 

Prechádzkami po uliciach Veľkých Kapušian zistíte, že mesto neoplýva architektonicky významnými objektmi. Príčinu treba vidieť v tom, že v meste po stáročia prevažovalo poľnohospodárstvo, bohatší obchodníci a živnostníci v meste nesídlili, sedliacke domy boli skromnejšie a bývalé zemianske kúrie rýchlo zanikli. Mesto síce bolo stredovekým sídlom Užskej stolice, resp. jej južnej časti, no bývalý župný dom a ani správne budovy z týchto čias sa už nezachovali. Stali sa obeťou povojnových príprav na stavbu nového sídliska.

Najväčšou stratou bola asanácia pôvodnej zástavby vo východnej časti Hlavnej ulice (na mieste hotela), kde predtým stáli stáročné domy, ako aj asanácia pôvodnej renesančnej fary pri rímskokatolíckom kostole. Na mieste dnešného obchodného domu Latorica od nepamäti stála v minulosti budova verejnej správy okresu, možno, že na týchto miestach predtým stál aj bývalý župný dom. V meste sa zachovalo niekoľko meštianskych domov zo začiatku 20. storočia, ktoré uchovávajú pôvodný ráz kapušianskych ulíc.

Kalvínsky kostol z roku 1784 -foto 1.

  V meste sa zachovali aj dva kostoly. Kalvínsky kostol bol postavený r. 1784 v barokovo - klasicistickom slohu. Na jeho vstupnom priečelí je tabuľa s letopočtom a okolnosťami výstavby. Okrem mena cisára Jozefa II. sú na tabuli uvedené aj mená kňaza Juraja Jánosiho a kantora Pavla Lászlóa. Na východnej stene kostola je mramorová pamätná tabuľa, ktorú do bronzového rámu osadili r. 1894 na pamiatku J. Erdélyiho.

Rímskokatolícky kostol sv. Šimona a Júdu bol postavený r. 1807 v klasicistickom slohu. Pred vchodom je umiestnená bronzová busta Lászlóa Mécsa, v kostole je pamätná tabuľa a Mécsov portrét pripomínajúci jeho tunajšie pôsobenie. Kalvínsky kostol z roku 1784 -foto 2.Okrem týchto pamiatok je v miestnom parku umiestnená plastika Vojtecha Läfflera, ktorú miestni občanianazývajú Matka s dieťaťom.       V parčíku pred kalvínskym kostolom sa vyníma mohutný dubový obelisk  z r. 1993, na ktorom je umiestnená bronzová tabuľa s menami obetí II. svetovej vojny. V hornej časti tohto diela, ktorého autorom je miestny umelecký rezbár Juraj Ferenc, sú tváre mučeníkov hľadiacich túžobne do diaľav.

V posledných rokoch bol navrhnutý na zápis do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok židovský cintorín. Nachádza sa v severovýchodnej časti mesta. Od ulice je oddelený vysokým tehlovým múrom so železnou dvojkrídlovou bránou, je obdĺžníkový 100 x 146 metrov. V smere sever - juh sú štyri rady hrobov podľa pohlavia. Náhrobky sú z pieskovca, sivej žuly a mramoru. Majú bohatú ornamentiku a sú zhotovené na dobrej umelecko-remeselnej úrovni. Na južnom konci cintorína je obel v ktorom je pochovaný posledný kapušiansky rabín Fried s rodinou.

Na 1100. výročie usadenia sa starých Maďarov v Karpatskej kotline bolv roku 1996 postavený pred budovou mestského úradu pomník "Turulmadár". Autor: A. Borsi.

V miestnom parku je umiestnená plastika Vojtecha Löfflera: Matka s dieťaťom. Socha Ľudovíta Štúra bola odhalená v roku 1997 na ulici Zelenej (pred Slovenskou sporiteľňou), ktorej autorom je akademický sochár Ladislav Berák. Na námestí Istvána Dobóa je umiestnená rovnomenná busta. V parku Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Jánosa Erdélyiho je umiestnená socha Jánosa Erdélyiho.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka