Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Mestská polícia aktívne - 2019

Zvýšenie povedomia a informovanosti o aktuálnom stave ohrozenia detí a mládeže v prepojení na drogovú problematiku v okrese MichalovceVytlačiť
 

Msp_aktivne.jpgMestská polícia aktívne - Zvýšenie povedomia a informovanosti o aktuálnom stave ohrozenia detí a mládeže v prepojení na drogovú problematiku v okrese Michalovce.

Dňa 16. mája 2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnení cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím uskutočnilo besedu, ktorej sa zúčastnili aj príslušníci Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch Ing. Karin Katančíková a Štefan Pasztirák. Cieľom bolo zvýšenie povedomia a informovanosti o aktuálnom stave ohrozenia detí a mládeže v prepojení na drogovú problematiku v okrese Michalovce. Potreba realizácie besedy vyplynula z informácií o šírení novej drogy medzi deťmi a mládežou na báze sušenej rastliny, ktorá je postriekaná syntetickou náhradou THC menom „Herba“.

Na besede si vymenili skúsenosti a poznatky súvisiace s riešenou problematikou, vyskúšali simulačné okuliare simulujúce opitosť a účinky drog, ktoré sú využívané napríklad policajným zborom na preventívne aktivity žiakov a mládeže. Tieto okuliare sa používajú v celých Spojených štátoch a v 76 krajinách na svete pri rôznych preventívnych aktivitách v školách, autoškolách a rôznych centrách. Poznatky, ktoré príslušníci MsP nadobudli, budú môcť zúročiť pri ďalšej preventívnej činnosti zameranej na protidrogovú prevenciu v meste Veľké Kapušany.


 

Počet videní: 28


 

Gesto pre mesto sa rozhodli urobiť príslušníci Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch, alebo ako sa zbieralo smetieVytlačiť
 

    Gesto pre mesto sa rozhodli urobiť príslušníci Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch, alebo ako sa zbieralo smetie

Dňa 4.mája 2019 príslušníci mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch vybavení igelitovými vrecami a rukavicami sa prešli na Sídl. P. O. Hviezdoslava od bloku 55 až po kotolňu pri bloku 50 a späť k Mestskému úradu a zbierali medzi obytnými domami smeti.

Pri tomto netradičnom spôsobe teambuildingu pozbierali sedem veľkých igelitových vriec smeti. Najviac sa vyzbieralo plastových fliaš a igelitových vreciek. Tie sa v prírode rozkladajú približne 500 rokov, vylučujú množstvo nebezpečných látok do pôdy a ani z verejných priestranstiev v meste sa nestratia samé od seba. Cigaretové ohorky, ktoré sa pohadzujú na verejnom priestranstve sa rozkladajú 3 mesiace až 2 roky a obsahujú v sebe nebezpečné látky ako olovo, arzén a podobne, ktoré vo väčšom množstve škodia životnému prostrediu a okrem toho tvoria aj estetickú záťaž pre verejné priestranstvá a prírodu.

Mestská polícia v mesiaci marec vykonávala preventívnu činnosť zameranú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, v mesiaci apríl zameriavala svoju činnosť na dodržiavanie VZN č. 136/2017 o podmienkach držania psov na území mesta a v mesiaci máj sprísni dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku.

    Zároveň vyzýva občanov, aby pomohli tým, že sami nebudú hádzať odpadky okolo seba, pridajú sa a upozornia toho, kto odpad odhodí, alebo privolajú hliadku Mestskej polície a pomôžu tak k ešte čistejšiemu mestu, pretože starať sa o okolie by malo byť pre každého človeka samozrejmosťou.

Foto1

Foto2

MSA_foto3.png

MSA_foto4.png


 

Počet videní: 87


 

Dňa 25. apríla 2019, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, odbor sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím organizovalo multidisciplinárne vzdelávanie.Vytlačiť
 

Chranme detiDňa 25. apríla 2019, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, odbor
sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany
detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím organizovalo multidisciplinárne vzdelávanie, ktorého programom bolo  Kyberšikanovanie –
uvedomenie si jeho nebezpečných následkov a trestnoprávnych následkov.
Pozvanie od Mgr. Rastislava Barkasiho dostali aj príslušníci Mestskej polície vo Veľkých
Kapušanoch, ktorí sa venujú prevencii proti kriminalite do oblasti ktorej spadá aj šikanovanie
a kyberšikanovanie – Mgr. Gabriela Fedičová, Štefan Pasztirák.
Prednášky sa zúčastnil aj náčelník MsP Bc. Zoltán Szabó.
Prednáška prebiehala od 07:30 hod do 16:00 hod., lektorkou bola doc. PhDr. Stanislava
Hunyadiová, PhD.
Program bol rozbehnutý predovšetkým z dôvodu, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
nemôže ostať pri riešení problémov osamelým bežcom. Potrebuje podporné zdroje iných
subjektov a preto sa prednášky zúčastnili okrem preventistov z Policajného zboru SR
a príslušníkov mestskej polície, aj zamestnanci pedagogicko-psychologického centra,
pedagógovia, športoví tréneri, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, výchovní poradcovia, sociálni
pracovníci z odboru Sociálno - právnej ochrany a sociálnej kurately detí.
Kyberšikana je virtuálny priestor, kedy šikanovanie neprebieha tvárou v tvár. Počas
prednášky boli priblížené základné príčiny konfliktov agresora a obete. Aké štatistické,
funkčné normy poznáme, vysvetlené boli pojmy konflikt a násilie, ktoré sú vonkajšie
a vnútorné činitele kyberšikany a rovnako aj trestnoprávna oblasť kyberšikanovania, so zreteľom na to, ako je možné dopátrať agresora, aj keď vystupuje pod falošnou identitou
a ako je možné dopátrať agresora aj v prípade, ak si zmení IP adresu.
Príslušníci MsP Veľké Kapušany po ukončení prednášky obdŕžali Potvrdenie o účasti na
multidisciplinárnom vzdelávaní. Ďalšie prednášky budú v mesiacoch jún, september,
november. Nadobudnuté vedomosti budú môcť zúročiť počas preventívnych aktivitách vo
Veľkých Kapušanoch.


 

Počet videní: 161


 

Prednáška - Stredná odborná škola – Veľké KapušanyVytlačiť
 

Dňa 12. marca 2019 uskutočnili príslušníci Mestskej polície Veľké Kapušany besedu, ktorá
bola zameraná na prevenciu proti šikanovaniu. Beseda so žiakmi Strednej odbornej školy vo
Veľkých Kapušanoch trvala tri hodiny. Priblížili si pojem šikanovanie, povedali si o tom, prečo existuje šikanovanie, ako je možné sa brániť, čo robiť ak sú svedkami toho, že je šikanovaný niekto z ich okolia.

Rozsiahla časť bola venovaná kyberšikanovaniu, ktorá sa považuje za vážnejšiu formu šikanovania ako šikanovanie tvárou v tvár a vysvetlili si, ako je možné prostredníctvom poskytovateľa servera vypátrať agresora pri kyberšikanovaní, aj v prípade, ak vystupuje pod falošnou identitou. V diskusii sa okrem šikanovaniu venovali aj téme - Všeobecne záväzné nariadenia mesta Veľké Kapušany.

Msp_beseda_2019.jpg, Autor: Ing. Július Tóth, 2019


 

Počet videní: 438


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka