Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Mestská polícia aktívne - 2019

Mestská polícia Veľké Kapušany aktívne - mesiac august 2019

Dňa 05.augusta 2019 uskutočnili mestskí policajti prednášku, ktorá bola zameraná na Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Druhú časť prednášky tvorila diskusia, v ktorej deti mali možnosť klásť otázky súvisiace s prácou mestských policajtov.
67938490_2397529726979889_7000085003514150912_o.jpg67666486_2397529283646600_3790768960429883392_n.jpg67568727_2397529453646583_6004262020931649536_o.jpg67556702_2397529603646568_3099628947780927488_o (1).jpg


 

Mestská polícia Veľké Kapušany aktívne – mesiac jún 2019

Dňa 13. júna 2019 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, odbor sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím organizovalo multidisciplinárne vzdelávanie, ktorého programom bolo  Práca s (problémovou) rodinou. Prednáška prebiehala od 08:00 do 15:00 hod. Prednášku viedla doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošoková, Cieľom projektu, ktorého koordinátorom je PhDr. Rastislav Barkasi je spojiť inštitúcie, ktoré môžu byť podporou pri prevencii a z toho dôvodu sa z Veľkých Kapušian prednášky zúčastnili príslušníci Mestskej polície Mgr. Gabriela Fedičová , Štefan Pasztirák a PaedDr. Silvia Pappová zo Základnej školy P. O. Hviezdoslava a Ing. Beáta Mihóková zo Strednej odbornej školy.

Dňa 18. júna 2019 so začiatkom o 8:00 hod. sa uskutočnila prednáška na SoŠ. Prednáška bola zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení mesta Veľké Kapušany a na informácie, ktoré sa týkali podmienok cestovania do zahraničia – odporúčania MZV SR pri cestách do zahraničia, užitočné rady pri cestách, ale aj počas pobytu v zahraničí, kde hľadať v zahraničí pomoc, čo môže zastupiteľský úrad alebo generálny konzulát urobiť a čo nemôže a priblížili si postup registrácie pobytu v zahraničí, ak sa osoba plánuje zdržať v danej krajine viac ako tri mesiace.

Dňa 20. júna 2019 so začiatkom o 08:00 hod. sa uskutočnili prednášky na Základnej škole P. O. Hviezdoslava. Prednášky pre 5. a 6. ročník boli zamerané na Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a viedol ich príslušník MsP Štefan Pasztirák, prednášky pre 7., 8. a 9. ročník boli zamerané na tému Šikanovanie – správaj sa normálne. Prednášky sa zúčastnil aj PhDr. Rastislav Barkasi, koordinátor projektu #TýkaSaMaTo – detstvo bez násilia. Kampaň má významný dosah na národnej, ako aj regionálnej úrovni a v meste Veľké Kapušany sú do nej zapojení - Základná škola P.O.Hviezdoslava, Základná škola J. Erdélyiho, Gymnázium, Stredná odborná škola, Centrum voľného času, športový klub Kalokagathia a mestská polícia.

Kampaň sa ukončením školského roku nekončí. Prednášky počas letných prázdnin sú naplánované v Centre voľného času, navštíviť preistory MsP sa chystajú žiaci 2.A triedy s p. učiteľkou Zuzkou zo ZŠ P. O. Hviezdoslava a v septembri pokračuje vzdelávanie prevenčného tímu, ďalšie prednášky  pre deti, aj iné aktivity v spolupráci s koordinátorom projektu detstvo bez násilia PhDr. Rastislavom Barkasim.

Heslom kampane je „Nenechajte detský hlas zaniknúť“, pretože násilie páchané na deťoch nie je rozprávka. Nehľadajte dievčatko ufúľané od popola s jednou sklenenou topánočkou a ani chlapca, ktorého do lesa vyhnal vlastný otec. Pozrite sa na skutočné deti, ktoré sú okolo vás. Váš sused, spolužiak, dievčatko v obchode...Týka sa každého z nás.Msp 1.jpg

Msp 2.jpgMsp 3.jpgMsp 4.jpgMsp 5.jpgMsp 6.jpgMsp 7.jpgMsp 8.jpgMsp 9.jpgMsp 10.jpg


 

Príslušníci Mestskej polície Veľké Kapušany zúčastnili cvičných strelieb zo služobných zbraníVytlačiť
 

Dňa 20. mája 2019 sa príslušníci Mestskej polície Veľké Kapušany zúčastnili cvičných strelieb zo služobných zbraní, ktoré sa uskutočnili na strelnici Klubov vojakov v zálohe v Michalovciach. Počas cvičných strelieb si ozrejmili zručnosti a postupy pri manipulácii so služobnou zbraňou, pohyb, vnímanie zbrane, svojho tela, priestoru a bezpečnej manipulácie, ktorá je vždy na prvom mieste.

msp.png

Na fotke sú: "príslušníci MsP a strelecký inštruktor Ing. Barna"


 

Počet videní: 965


 

Zvýšenie povedomia a informovanosti o aktuálnom stave ohrozenia detí a mládeže v prepojení na drogovú problematiku v okrese MichalovceVytlačiť
 

Msp_aktivne.jpgMestská polícia aktívne - Zvýšenie povedomia a informovanosti o aktuálnom stave ohrozenia detí a mládeže v prepojení na drogovú problematiku v okrese Michalovce.

Dňa 16. mája 2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnení cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím uskutočnilo besedu, ktorej sa zúčastnili aj príslušníci Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch Ing. Karin Katančíková a Štefan Pasztirák. Cieľom bolo zvýšenie povedomia a informovanosti o aktuálnom stave ohrozenia detí a mládeže v prepojení na drogovú problematiku v okrese Michalovce. Potreba realizácie besedy vyplynula z informácií o šírení novej drogy medzi deťmi a mládežou na báze sušenej rastliny, ktorá je postriekaná syntetickou náhradou THC menom „Herba“.

Na besede si vymenili skúsenosti a poznatky súvisiace s riešenou problematikou, vyskúšali simulačné okuliare simulujúce opitosť a účinky drog, ktoré sú využívané napríklad policajným zborom na preventívne aktivity žiakov a mládeže. Tieto okuliare sa používajú v celých Spojených štátoch a v 76 krajinách na svete pri rôznych preventívnych aktivitách v školách, autoškolách a rôznych centrách. Poznatky, ktoré príslušníci MsP nadobudli, budú môcť zúročiť pri ďalšej preventívnej činnosti zameranej na protidrogovú prevenciu v meste Veľké Kapušany.


 

Počet videní: 994


 

Gesto pre mesto sa rozhodli urobiť príslušníci Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch, alebo ako sa zbieralo smetieVytlačiť
 

    Gesto pre mesto sa rozhodli urobiť príslušníci Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch, alebo ako sa zbieralo smetie

Dňa 4.mája 2019 príslušníci mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch vybavení igelitovými vrecami a rukavicami sa prešli na Sídl. P. O. Hviezdoslava od bloku 55 až po kotolňu pri bloku 50 a späť k Mestskému úradu a zbierali medzi obytnými domami smeti.

Pri tomto netradičnom spôsobe teambuildingu pozbierali sedem veľkých igelitových vriec smeti. Najviac sa vyzbieralo plastových fliaš a igelitových vreciek. Tie sa v prírode rozkladajú približne 500 rokov, vylučujú množstvo nebezpečných látok do pôdy a ani z verejných priestranstiev v meste sa nestratia samé od seba. Cigaretové ohorky, ktoré sa pohadzujú na verejnom priestranstve sa rozkladajú 3 mesiace až 2 roky a obsahujú v sebe nebezpečné látky ako olovo, arzén a podobne, ktoré vo väčšom množstve škodia životnému prostrediu a okrem toho tvoria aj estetickú záťaž pre verejné priestranstvá a prírodu.

Mestská polícia v mesiaci marec vykonávala preventívnu činnosť zameranú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, v mesiaci apríl zameriavala svoju činnosť na dodržiavanie VZN č. 136/2017 o podmienkach držania psov na území mesta a v mesiaci máj sprísni dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku.

    Zároveň vyzýva občanov, aby pomohli tým, že sami nebudú hádzať odpadky okolo seba, pridajú sa a upozornia toho, kto odpad odhodí, alebo privolajú hliadku Mestskej polície a pomôžu tak k ešte čistejšiemu mestu, pretože starať sa o okolie by malo byť pre každého človeka samozrejmosťou.

Foto1

Foto2

MSA_foto3.png

MSA_foto4.png


 

Počet videní: 1054


 

Dňa 25. apríla 2019, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, odbor sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím organizovalo multidisciplinárne vzdelávanie.Vytlačiť
 

Chranme detiDňa 25. apríla 2019, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, odbor
sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany
detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím organizovalo multidisciplinárne vzdelávanie, ktorého programom bolo  Kyberšikanovanie –
uvedomenie si jeho nebezpečných následkov a trestnoprávnych následkov.
Pozvanie od Mgr. Rastislava Barkasiho dostali aj príslušníci Mestskej polície vo Veľkých
Kapušanoch, ktorí sa venujú prevencii proti kriminalite do oblasti ktorej spadá aj šikanovanie
a kyberšikanovanie – Mgr. Gabriela Fedičová, Štefan Pasztirák.
Prednášky sa zúčastnil aj náčelník MsP Bc. Zoltán Szabó.
Prednáška prebiehala od 07:30 hod do 16:00 hod., lektorkou bola doc. PhDr. Stanislava
Hunyadiová, PhD.
Program bol rozbehnutý predovšetkým z dôvodu, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
nemôže ostať pri riešení problémov osamelým bežcom. Potrebuje podporné zdroje iných
subjektov a preto sa prednášky zúčastnili okrem preventistov z Policajného zboru SR
a príslušníkov mestskej polície, aj zamestnanci pedagogicko-psychologického centra,
pedagógovia, športoví tréneri, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, výchovní poradcovia, sociálni
pracovníci z odboru Sociálno - právnej ochrany a sociálnej kurately detí.
Kyberšikana je virtuálny priestor, kedy šikanovanie neprebieha tvárou v tvár. Počas
prednášky boli priblížené základné príčiny konfliktov agresora a obete. Aké štatistické,
funkčné normy poznáme, vysvetlené boli pojmy konflikt a násilie, ktoré sú vonkajšie
a vnútorné činitele kyberšikany a rovnako aj trestnoprávna oblasť kyberšikanovania, so zreteľom na to, ako je možné dopátrať agresora, aj keď vystupuje pod falošnou identitou
a ako je možné dopátrať agresora aj v prípade, ak si zmení IP adresu.
Príslušníci MsP Veľké Kapušany po ukončení prednášky obdŕžali Potvrdenie o účasti na
multidisciplinárnom vzdelávaní. Ďalšie prednášky budú v mesiacoch jún, september,
november. Nadobudnuté vedomosti budú môcť zúročiť počas preventívnych aktivitách vo
Veľkých Kapušanoch.


 

Počet videní: 1132


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka