Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Národný projekt - Podpora ochrany detí pred násilím

vyfarbime.jpg


 

Aktuálne pridané

madárlak.jpg

      Mnohí si pamätáme 5. jún, Svetový deň životného prostredia, keď sme sa spojili a spoločne vysadili v meste stromy. Dnes opäť prichádza chvíľa, kedy môžeme ukázať, že aj My sme súčasťou prírody.
Podľa prieskumu Slovenskej ornitologickej spoločnosti na území mesta Veľké Kapušany je potrebné umiestniť 60 vtáčích búdok, ktoré zabezpečia bezpečný domov pre tu žijúce druhy vtákov, čím sa podporí ich rozmnožovanie a prežitie.
Pomôžte aj Vy našej aktivite s výrobou vtáčích búdok.
Ak máte chuť zapojiť sa do výroby vtáčích búdok, Mesto Veľké Kapušany v spolupráci s občianskym združením Zdravie a šport, dňa 20. septembra 2019, v piatok, od 14:00 hod. do 18:00 hod. poskytne materiál (narezané drevo, náradie, farby a štetce na natieranie) k výrobe 40 vtáčích búdok.
Srdečne očakávame rodiny s deťmi, starých rodičov s vnúčatami, priateľské komunity.
Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese: tic@vkapusany.sk
Vyhotovené vtáčie búdky umiestnia odborníci z ornitologickej spoločnosti v rôznych častiach nášho mesta.
Dobrá správa pre deti, ktoré sa chcú zapojiť do žrebovania dňa 27. septembra, za účasť na výrobe vtáčích búdok môžu získať pečiatku na súťažnú kartu.

       Mindannyian emlékszünk még a június 5-én rendezett faültetésnél mekkora összefogásban volt részünk. Nos, ismét eljött a Mi időnk. Most ismét bebizonyíthatjuk, hogy Mi is a természet része vagyunk!
A Szlovák Ornitológiai Társaság felmérése szerint Nagykapos területén 60 darab madárlak elhelyezésére lenne szükség, hogy biztonságos otthont teremtsünk az itt élő madárfajoknak, ezzel biztosítva itt maradásukat és szaporodásukat.
Ez adta az ötletet, hogy a Zdravie a šport (Egészség és Sport) polgári társulás együttműködésével 2019. szeptember 20-án 14:00 órától 18:00 óráig a városi hivatal előtti téren minden anyagi eszközt biztosítva (méretre vágott faanyag, szerszámok, festékek ecsettel a mázoláshoz) közös erővel elkészítünk 40 darab madárbódét.
A rendezvényre szeretettel várjuk családok jelentkezését, akik gyermekeikkel, unokáikkal vagy l barátaikkal szívesen barkácsolnak.
Jelentkezésüket várjuk az alábbi e mail címen: tic@vkapusany.sk.
Az elkészült madárlakokat az Szlovák Ornitológiai Társaság szakemberei fogják majd elhelyezni a város területén.
Jó hír azon gyerekek részére, akik szeretnének részt venni a szeptember 27-ei nyereményjátékban (ahol értékes nyereményeket fogunk kisorsolni), hogy ezen a rendezvényen való aktív részvétellel beszerezhetnek egy pecsétet.

 


 

Národný projekt - Podpora ochrany detí pred násilímVytlačiť
 

web1.jpgDňa 03.septembra 2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím uskutočnilo vo Veľkých Kapušanoch prvýkrát multidisciplinárne pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo zadefinovanie kompetencií, výmena informácií, kooperácia, skúsenosti a potreby pre prax a vyplývajúce z praxe vybraných subjektov pôsobiacich v územnom obvode Veľké Kapušany v oblasti ochrany detí pred násilím.

 

Multidisciplinárne pracovné stretnutie prebiehalo na Mestskom úrade a zúčastnili sa ho riaditeľka ÚPSVaR, odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Lenka Chrobáková a koordinátor projektu PhDr. Rastislav Barkasi. Účastníkmi stretnutia boli aj zástupcovia jednotlivých subjektov pôsobiacich vo Veľkých Kapušanoch, ktoré prichádzajú do styku s deťmi a pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím, zo:

Strednej odbornej školy J Kráľa,

zo ZŠ J. Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch,

zo SPODaSK pracovisko Veľké Kapušany,

z CVČ vo Veľkých Kapušanoch,

z CDR vo Veľkých Kapušanoch,

zo Špeciálnej školy vo Veľkých Kapušanoch,

z komunitného centra vo Veľkých Kapušanoch,

z Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch,

hlavný tréner zo športového klubu Kalokagathia.

Cieľom stretnutia bolo predstaviť a priblížiť kompetencie jednotlivých zúčastnených subjektov a potreby pre prax, predložiť návrhy a opatrenia a zadefinovať ďalšie ciele, ktoré posunú o krok bližšie k posilneniu právnej istoty koordinácie ochrany detí pred násilím v meste Veľké Kapušany, o krok bližšie k vytváraniu podmienok pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, mestom, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím tak, ABY KAŽDÉ DIEŤA, KTORÉ JE OHROZENÉ NÁSILÍM ALEBO SA STALO OBEŤOU NÁSILIA, DOSTALO ADEKVÁTNU POMOC.
web2.jpg


 
 

Oznam - Potravinová pomoc 2019

potravinová_pomoc_ico.jpg

Dňa 18. septembra (streda) 2019 od 08.00 do 12:00 hod. v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú pom ...viac...

Zverejnené 16.9.2019 -fp-


 

Mi segítünk! Gyere el!

Zverejnené 9.9.2019 -emk-


 

Mi segítünk! Gyere el!

Szülők iskolája.jpg

Zverejnené 9.9.2019 -emk-


 

Oznámenie - Értesítés

pet.png


Oznamujeme občanom, že dňa 10. 09. 2019 (utorok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční zber pet fliaš. Prosíme občanov žijúcich v rodinných domoch, aby do 6:30 vyložili nezaviazané vr ...viac...

Zverejnené 5.9.2019 -fp-


 

Národný projekt - Podpora ochrany detí pred násilím

web1.jpg

Dňa 03.septembra 2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu d ...viac...

Zverejnené 4.9.2019 -fp-


 
Položky 1-5 z 160

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka