Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Prevencia

Prevencia

 

Mestská polícia vo Veľkých Kapušanoch nepôsobí len represívne, ale dôraz kladie aj na preventívne pôsobenie. Jej rady pomáhajú predchádzať zlu a zvyšovať právne vedomie obyvateľov mesta. Súčasťou preventívnych aktivít je aj nepretržitý monitoring kamerového systému MsP (kamerový systém).
Mestská polícia vo Veľkých Kapušanoch vykonáva svoju činnosť v oblasti prevencie hlavne nasledujúcimi spôsobmi:

 • svojou prítomnosťou medzi občanmi – pešia a motorizovaná hliadková služba
 • kontrola podozrivej činnosti, kontrola podozrivých osôb a pod.
 • preventívna činnosť v školách, v škôlkach, v centrách voľného času, v klube dôchodcov – prednášky a výchovná činnosť
 • stretnutia s občanmi mesta napr. na fórach
 • výmena informácii s príslušným oddelením miestneho PZ

Od roku 2018 pripravuje Mestská polícia prednášky, ktoré sú prioritne zamerané na primárnu prevenciu. Prednášky sa vykonávajú najmä na základných a stredných školách, v centre voľného času, v klube dôchodcov a v komunitách ohrozených sociálnou patológiou.

             Témy, ktoré tvoria obsah prednášok sú:  Správaj sa normálne, Šikanovanie – stále aktuálny problém, Opýtaj sa policajta – možnosť pýtať sa k ľubovoľnej téme v súvislosti s prácou MsP, Prevencia kriminality, Prevencia drogových závislostí, Dopravná výchova – chodci a cestná premávka, Dopravná premávka – cyklisti, Prečo máme políciu, Čo rieši polícia, Ukážka výstroja a výzbroje MsP – pomôcky, zbraň, terčík, vesta a pod., Informácie o všeobecne záväzných naradeniach mesta.           

 

V oblasti prevencie kriminality môžu príslušníci MsP v spolupráci s ďalšími subjektmi prevencie efektívne pôsobiť na občanov, najmä na deti a mládež, pričom účelom nie je len príprava budúcej generácie na zmeny v kvalite vzťahov medzi občanmi, ale aj priamy návod na riešenie situácií, ktoré v dnešnej dobe prináša život.

Na záver je však potrebné uviesť, že ani pri najlepšej viere a snahe nemôžu policajné zložky nahrádzať výchovnú inštitúciu, ktorou je rodina.

 

Vzor žiadosti o poskytnutie prednášky MsP

Kontakt:

Mestská polícia, L. N. T. 1, 079 01 Veľké Kapušany

telefón: 056/ 638 31 28,

e-mail: mestska.policia@vkapusany.sk

 

Žiadosť o poskytnutie prednášky musí obsahovať:

 • Názov školy
 • Adresu školy
 • Meno žiadateľa prednášky
 • Telefonický kontakt na žiadateľa prednášky
 • Ročník žiakov / trieda
 • Téma prednášky
 • Dátum prednášky
 • Podpis riaditeľa

Žiadosť je potrebné zaslať minimálne tri týždne pred uskutočnením prednášky. Pokiaľ nie je uvedené inak, jednotlivé besedy sú vykonávané v rozsahu 1 vyučovacej hodiny - 45 minút pre jednu triedu. V prípade potreby je možné individuálne dohodnúť väčší časový rozsah besedy.

Témy: 

Správaj sa normálne, Šikanovanie – stále aktuálny problém

Opýtaj sa policajta – možnosť pýtať sa k ľubovoľnej téme v súvislosti s prácou MsP

Prevencia kriminality, Prevencia drogových závislostí

Dopravná výchova – chodci a cestná premávka, Dopravná premávka – cyklisti

Prečo máme políciu, Čo rieši polícia, Ukážka výstroja a výzbroje MsP – pomôcky zbraň, terčík, vesta a pod., Informácie o všeobecne záväzných naradeniach mesta

Možnosť iných tém besied po vzájomnej dohode!!!
 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka