Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Smernice

Položky 1-10 z 15

 

Interná smernica upravujúca postup pri uplatnení nároku zamestnanca mesta Veľké Kapušany na príspevok na rekreáciu IS 01/2019


 

Smernica o SMV 2. vydanie


 

Smernica č. 1/2017 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach Mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje Smernicu č. 1/2017 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmien ...
 

Zásady finančného riadenia a vykonávania finančnej kontroly v meste Veľké Kapušany

Smernica upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, realizovanej pod ...
 

Vnútorná smernica mesta Veľké Kapušany o spôsobe preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Smernica upravujepodrobnosti podávania podnetov, preverovania podnetov, oprávnenia zodpovednej osoby ...
 

Organizačný poriadok Mestského úradu

Dokument upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú ...
 

Smernica Verejného obstarávania mesta Veľké Kapušany

Interná smernica upravuje postup verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodno ...
 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch a členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch

Účelom Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch je určiť pravidlá ...
 

Prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrola sťažností v podmienkach samosprávy

Zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evodovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnos ...
 

Zriaďovanie a činnosť komisií MsZ vo Veľkých Kapušanoch

Interná smernica pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Veľké Kapušany upr ...
 
Položky 1-10 z 15
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka