Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Oznamy

Pozvánka na zasadanie 29.1.2019

POZVÁNKA - Zvolávam 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2019 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania:

*Návrh programu zasadnutia MsZ  nájdete  v priloženom  PDF dokumente.

Pozvánka na zasadanie 29.1.2019

POZVÁNKA - Zvolávam 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2019 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania:

*Návrh programu zasadnutia MsZ  nájdete  v priloženom  PDF dokumente.

Návrh riešenia zmien a doplnkov ÚPN mesta Veľké Kapušany nájdete na webovom sídle spracovateľa na www.boskov.sk

Návrh riešenia zmien a oplnkov ÚPN mesta Veľké Kapušany nájdete na webovom sídle
spracovateľa na  www.boskov.sk, http://boskov.sk/?page_id=844
 
viac...

Zverejnené 28.11.2018 -fp-
Aktualizované: 20.12.2018 -fp-


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Veľké Kapušany, sídl. L.N.Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Kategória voľného pracovného miesta:
Odborný zamestnanec v Materskej škole P.O.Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch -školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg  - 1 pracovné miesto
...viac...

Zverejnené 8.11.2018 -fp-


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Veľké Kapušany, sídl. L.N.Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Kategória voľného pracovného miesta:
Odborný zamestnanec v Materskej škole P.O.Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch  – pedagogický asistent/asistentka  - 1 pracovné miesto
viac...

Zverejnené 8.11.2018 -fp-


 

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

     Mesto Veľké Kapušany hľadá správcu mestského futbalového ihriska s nasledovnou pracovnou náplňou:
udržiavanie trávnika ihriska; kosenie ihriska; zavlažovanie ihriska; pranie futbalových dresov; udržiavanie čistoty areálu; upratovanie.  
    Záujemcovia môžu podať ...viac...

Zverejnené 1.10.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Ondrej Bódy
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Súbor na stiahnutie VV25.pdf VV25.pdf (250.1 kB)

Zverejnené 18.9.2018 -emk-


 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ nemeckého jazyka

Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. Voľné pracovné mie ...viac...

Zverejnené 22.8.2018 -emk-


 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ dejepisu

Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. Voľné pracovné mie ...viac...

Súbor na stiahnutie učiteľ DEJ.pdf učiteľ DEJ.pdf (388.5 kB)

Zverejnené 22.8.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška

Colný úrad Michalovce oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Bc. Emese Olexová
Viac môžete prečítať v prílohe
viac...

Zverejnené 15.8.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 285/B/9 zo dňa 27.06.2018 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Mesta Veľké Kapušany ako prípad hodný os ...viac...

Súbor na stiahnutie 2018-8-13-5.pdf 2018-8-13-5.pdf (139 kB)

Zverejnené 13.8.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 285/B/4 zo dňa 27.06.2018 v súlade s §-om 9a ods. 9 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta Veľké Kapušany ako prípad hodný ...viac...

Súbor na stiahnutie 2018.8.13.-4pdf.pdf 2018.8.13.-4pdf.pdf (68.7 kB)

Zverejnené 13.8.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 285/B/5 zo dňa 27.06.2018 v súlade s §-om 9a ods. 9 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta Veľké Kapušany ako prípad hodný ...viac...

Súbor na stiahnutie 2018-8-13-3.pdf 2018-8-13-3.pdf (54.3 kB)

Zverejnené 13.8.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 285/B/8 zo dňa 27.06.2018 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Veľké Kapušany ako prípad hodný os ...viac...

Súbor na stiahnutie 2018-8-13-2.pdf 2018-8-13-2.pdf (190.8 kB)

Zverejnené 13.8.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 285/B/11 zo dňa 27.06.2018 v súlade s §-om 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Mesta Veľké Kapušany ako prípad h ...viac...

Súbor na stiahnutie 2018-8-13-1.pdf 2018-8-13-1.pdf (135.6 kB)

Zverejnené 13.8.2018 -emk-


 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ primárneho vzdelávanie

Základná škola P.O.Hviezdoslava na sídl. P.O.Hviezdoslava 43, 079 55 Veľké Kapušany v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanc ...viac...

Zverejnené 8.8.2018 -emk-


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Mesto Veľké Kapušany týmto zverejňuje oznámenie o  dobrovoľnej dražby nehnuteľností.
 
Viac o dražbe môžete prečítať v prílohe.
viac...

Súbor na stiahnutie oznam.pdf oznam.pdf (1.3 MB)

Zverejnené 11.7.2018 -emk-


 

Voľné pracovné miesto - vychovávateľ

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.
 
viac...

Zverejnené 5.6.2018 -emk-


 

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Veľké Kapušany oznamuje uloženie poštovej zásielky pre adresáta: Brigita Andréová
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Súbor na stiahnutie 80_2018.pdf 80_2018.pdf (152 kB)

Zverejnené 18.4.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Štefán Kažmér
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 21.3.2018 -emk-


 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020 - správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
 (Vypracovaná podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 24/2006 Z. z.) 
 PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA 
 NA ROKY 2016 – 2020 
 
 
viac...

Súbor na stiahnutie Osah_SEA.pdf Osah_SEA.pdf (336.4 kB)

Zverejnené 16.1.2018 -fp-


 

VZN s filtrovaním

VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

Schválené: 27.1.2011

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka