Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Zástupca primátora

Zástupca primátora mesta Veľké Kapušany Vytlačiť
 

JUDr.BoczánFerenc.jpg


     JUDr. Boczán Ferenc
 

Životopis:

Dátum narodenia: 1967

Zamestnania:
01/2013 Zástupca primátora Mesta Veľké Kapušany 
01/2012 - 12/2012 Falck Fire Services, a.s. ZHÚ v SE-EVO 
02/2011 - 12/2012 Zástupca primátora Mesta Veľké Kapušany (na polovičný úväzok) 
10/1989 - 12/2011 Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Vojany 
06/1985 - 10/1989 Železničné opravovne a strojárne Martin Vrútky, závod Vojany (vrátane ZVS 04/1996 - 03/1998)

Vzdelanie:
09/2008 - 06/2009 Akadémia Policajného zboru SR v Bratislave - odbor bezpečnostných služieb - Dipl. Doktor práv v odbore bezpečnostných služieb
09/2003 - 06/2008 Akadémia Policajného zboru SR v Bratislave - odbor bezpečnostných služieb - ochrana pred požiarmi, Dipl. Mgr. 
09/1993 - 06/1995 Stredná škola požiarnej ochrany MVSR v Žiline - pomaturitné štúdium
09/1981 - 06/1985 Gymnázium Kráľovský Chlmec s maturitou

Koníčky: 
kultúra - ľudová hudba na citare, záhrada

Kompetencie zástupcu primátora:

Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh primátora na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie mestské zastupiteľstvo z poslancov mestského zastupiteľstva; ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca primátora, urobí tak aj bez návrhu primátora. Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.

 Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať.

Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ak ho nezvolá primátor.

Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka